Hovedbestyrelsen

Her kan du se Skolelederforeningens formandskab og øvrige bestyrelsesmedlemmer, finde referater og mere information om hovedbestyrelsens arbejde.

Mød hovedbestyrelsen

Formandskabet

Claus Hjortdal skolelederforeningen

Claus Hjortdal

Dorte Andreas Skolelederforeningen

Dorte Andreas

Øvrige medlemmer af hovedbestyrelsen

Lars Aaberg

Skoleleder, Skolen på Strandboulevarden, København

Mogens Brag

Skoleleder, Strandby Skole, Frederikshavn

Malene Nyenstad

Skoleleder, Hundested Skole, Halsnæs

Kristian Dissing Olesen

Skoleleder på Vestre Skole, Silkeborg

Ditte Hasbeck Svendsen

Viceskoleleder, Brøndagerskolen, Albertslund

Claus Bredahl Sørensen

Skoleleder, Engesvang Skole, Ikast-Brande

Om hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen bliver valgt af Skolelederforeningens repræsentantskab og har otte poster: formand, næstformand og seks øvrige bestyrelsesmedlemmer. Hovedbestyrelsen mødes omkring 11 gange årligt. 

Formandskabet, formand og næstformand, arbejder fuldtid for at varetage Skolelederforeningens politiske interesser og indgår i ledelsen sammen med sekretariatschef og souschef. Formandskabet repræsenterer eksempelvis foreningen i centrale råd, udvalg og arbejdsgrupper, der fordrer politisk repræsentation.

Hovedbestyrelsens medlemmer repræsenterer foreningen lokalt og regionalt i eksempelvis uddannelsesudvalg. De fordeler sig også på lokalafdelingernes tværkommunale formandsnetværk.

Valg til hovedbestyrelsen

Der er afholdt valg til hovedbestyrelsen på det ordinære repræsentantskabsmøde 8. november 2023.

Læs om den nye hovedbestyrelse

Referater fra hovedbestyrelsesmøder samt regler og vilkår for hovedbestyrelsen

Alle erhvervsaktive medlemmer af Skolelederforeningen er valgbare til hovedbestyrelsen.

Senest 8 uger før repræsentantskabsmødet indkalder Hovedbestyrelsen kandidatforslag
ved opslag på en eller flere af foreningens kommunikationsplatforme. Der kan opstilles
kandidater både før repræsentantskabsmødet og på selve mødet. Kandidatforslag er kun
gyldige, når kandidaten personligt på mødet eller ved skriftlig erklæring har erklæret sig
villig til at modtage valg. Kandidatforslag, som er indsendt senest 6 uger før
repræsentantskabsmødets afholdelse, påføres den endelige dagsorden. 

Alle valg gælder for 2 år fra 1. december i ulige årstal – dog med undtagelse af valg til formand og næstformand. Valg til formand og næstformand i Skolelederforeningen gælder for 3 år fra 1. december.