Ferie

Her får du vigtig information om ferie som skoleleder – for eksempel hvor meget ferie du optjener, og hvad du skal være opmærksom på, når du vil afholde ferie.

Det særlige ved at holde ferie som skoleleder

Arbejdstiden for undervisningspersonalet på en skole komprimeres ofte på de fastlagte 200 skoledage. Det betyder, at undervisningspersonale bliver planlagt med komprimeret arbejdstid på disse dage, og der vil være møde/undervisningsfrie perioder udover den aftalte ferie. 

I disse perioder vil skoleledere typisk kunne selvplanlægge deres arbejdstid inden for regler om ingen højeste tjenestetid.

Sygdom før og under ferie

Hvis du bliver syg op til din ferie, tæller det som feriehindring.

Hvis du bliver syg i løbet af din ferie, giver ferieloven dig mulighed for at få erstattet din ferie efter fem sygedage.

Kontakt os for nærmere rådgivning. 

Ferieregler for skoleledere

Din ferieaftale

Som ansat i en kommune eller region er du omfattet af en ferieaftale, som en række fagforeninger har indgået med både kommunerne og regionerne. 

Du har ret til en uges ekstra ferie udover de 5 uger, ferieloven giver dig ret til. Du har også en særlig feriegodtgørelse på 2,15% af din ferieberettigede løn. Det er større end for de fleste andre lønmodtagere, for ferieloven giver kun 1%, men Skolelederforeningen har forhandlet dit tillæg højere.  

Du får ekstra penge tre gange årligt

Den særlige feriegodtgørelse består af to dele og bliver udbetalt i foråret og sensommeren i tre omgange: 

Det forhøjede tillæg er på 1,15%, der bliver optjent for et helt kalenderår og udbetalt senest 1. maj.

Ferietillægget er på 1% og bliver optjent og udbetalt i to dele.

  • En del ferietillæg bliver optjent i perioden 1/9-31/5 og udbetalt ultimo maj måned. 
  • En del ferietillæg bliver optjent i perioden 1/6-31/8 og udbetalt ultimo august måned. 

Når du skal holde ferie

Du og din nærmeste leder beslutter sammen, hvornår du skal holde din ferie. Oftest når man til enighed, men kan I ikke kan blive enige, kan din leder som hovedregel bestemme, hvornår du skal holde din ferie. 

Hovedferien består af tre ugers sammenhængende ferie i perioden fra 1. maj til 30. september. Den skal varsles tre måneder før, du bliver bedt om at holde den.  

I kan aftale at fravige reglen om tre ugers sammenhængende ferie, men som minimum skal de to uger være sammenhængende. Den resterende del af ferien kan din arbejdsgiver give dig besked på at holde med én måneds varsel. 

Som udgangspunkt bestemmer du selv over den sjette ferieuge, du har optjent. Som hovedregel kan afholdelse ske med et relativt kort varsel. Du kan også vælge ikke at bruge disse ferietimer og modtage en kontant godtgørelse i stedet for. Godtgørelsen udbetales ved ferieårets udløb. 

Din ferieaftale

Den statslige ferieaftale i staten supplerer reglerne i ferielovens bestemmelser og giver dig en række yderligere rettigheder. 

Du optjener ret til en uges ekstra ferie udover de fem uger – i staten hedder dette særlige feriedage. 

Ferieloven giver dig ret til 1% i særlig feriegodtgørelse, men som ansat i staten får du 1,5% i særlig feriegodtgørelse af din ferieberettigede løn. Det er arbejdsgiveren der beslutter, om tillægget udbetales to gange om året – ultimo maj og ultimo august – eller som en forholdsmæssig del samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder.  

Når du skal holde ferie

Du og din nærmeste leder beslutter sammen, hvornår du skal holde din ferie. Oftest når man til enighed, men kan I ikke kan blive enige, kan din leder som hovedregel bestemme, hvornår du skal holde din ferie. 

Hovedferien består af tre ugers sammenhængende ferie i perioden fra 1. maj til 30. september. Den skal varsles tre måneder før, du bliver bedt om at holde den.  

I kan aftale at fravige reglen om tre ugers sammenhængende ferie, men som minimum skal de to uger være sammenhængende. Den resterende del af ferien kan din arbejdsgiver give dig besked på at holde med én måneds varsel. 

Som udgangspunkt bestemmer du selv over den sjette ferieuge, du har optjent. Som hovedregel kan afholdelse ske med et relativt kort varsel. Du kan også vælge ikke at bruge disse ferietimer og modtage en kontant godtgørelse i stedet for. Godtgørelsen udbetales ved ferieårets udløb. 

Kontakt os

Har du spørgsmål omkring ferie? Vores rådgivere står klar til at hjælpe dig. Skriv eller ring til en medarbejder direkte – du kan også altid kontakte os på skolelederne@skolelederne.org og tlf. 7025 1008

Henrik Sloth skolelederforeningen

Henrik Sloth

Matilde Dahl Petersen skolelederforeningen

Matilde Dahl Petersen