Inkluderende fællesskaber

Flere børn og unge mistrives i dag. Landets skoleledere er optaget af, hvordan folkeskolen kan skabe de bedste inkluderende fællesskaber for eleverne.  Vi har udviklet anbefalinger, som både sætter en politisk dagsorden og støtter skolelederne med viden og inspiration.

Folkeskolen er for alle!

Folkeskolen er forudsætningen for udviklingen af vores demokratiske samfund. Derfor skal folkeskolen afspejle og rumme alle typer af mennesker i vores samfund. 

For at vi kan lykkes med en folkeskole for alle, skal folkeskolen være præget af inkluderende fællesskaber. I folkeskolen skal vi ambitiøst arbejde med inkluderende læringsmiljøer, bredere fællesskaber, med dannelse samt faglig udvikling og trivsel for alle elever. Dette kræver, at der er kvalitet i opgaveløsningen samt, at der er ordentlige rammer og vilkår til stede for, at skoleledelsen kan løfte opgaven. 

Inkluderende fællesskaber handler om at løse problemer der, hvor de skabes, og med det samme, for skolen kan ikke løfte udfordringen med stigende mistrivsel blandt børn og unge alene. 

Vores politik om inkluderende fællesskaber

Skolelederforeningen har udviklet et politikpapir, hvor vi peger på, hvorfor inkluderende fællesskaber er vigtige samt, hvad der skal til for at skabe dem.

Download politikpapir
tre foldere i rød, orange og blå om inkluderende fællesskaber

Forandring, forebyggelse og rettidighed

Det er tre vigtige områder, hvis vi i Danmark vil lykkes med at udvikle inkluderende fællesskaber, hvor børn og unge trives, udvikles og lærer.  

I Skolelederforeningen har vi udviklet en pjece med anbefalinger til inkluderende fællesskaber. Vi bruger eksempelvis anbefalingerne i vores politiske interessevaretagelse i Sammen om skolen, hvor vi har fremlagt dem for minister Mattias Tesfaye og de politiske ordførere. 

HENT PJECEN MED ANBEFALINGERNE HER (pdf)

“Folkeskolen kan ikke klare opgaven alene. Den er et fælles ansvar. Vi har alt for længe symptombehandlet børn og unge, når skaden er sket. Det skal der gøres op med”.

— Claus Hjortdal, formand Skolelederforeningen

Vil du dykke ned i temaet?

Læs vores artikler: 

Du kan også høre podcast om inklusion, mistrivsel og præstationspres – en samtale mellem Claus Hjortdal, formand i Skolelederforeningen, og Gordon Ørskov Madsen, formand i Danmarks Lærerforening. 

Hør podcast

De andre, det er os

I samarbejde med Børne- og Kulturchefforeningen har vi i Skolelederforeningen udarbejdet en folder om inkluderende fællesskaber. 

Download folder
brochure foldet ud på et bord

40 forslag til forbedring af folkeskolen 

Skolelederforeningen har lavet 40 forslag til afbureaukratisering og styrkelse af folkeskolen. Her indgår inklusion i syv forslag som et vigtigt tema. 

Hent de 40 forslag

Kontakt os

Har du spørgsmål til vores arbejde med inkluderende fællesskaber? Skriv eller ring til en medarbejder direkte – du kan også altid kontakte os på skolelederne@skolelederne.org og tlf. 7025 1008 

Carina Termansen skolelederforeningen

Carina Termansen

Politisk konsulent

Claus Fagerlund skolelederforeningen

Claus Fagerlund

Politisk konsulent

Mia Devilli skolelederforeningen

Mia Devilli

Politisk konsulent