Forandring, forebyggelse og rettidighed. Tre områder, der alle tre er vigtige, hvis vi i Danmark vil lykkes med at udvikle inkluderende fællesskaber, hvor børn og unge trives, udvikles og lærer. Det mener Skolelederforeningen. Derfor er de tre områder omdrejningspunktet i en række anbefalinger, som foreningen er på vej med til politikerne.

Opgaven med inklusion er en af de opgaver, der fylder allermest i folkeskolen. Det viser Skolelederundersøgelsen, og tilbagemeldinger fra medlemmer vidner om, hvor kompleks en opgave det er. For at gøre opmærksom på opgavens omfang, er Skolelederforeningen udkommet med en række anbefalinger, som inden længe lander på politikernes bord.

“Vi vil gerne sætte fokus på, hvor mange steder det er nødvendigt at sætte ind. Folkeskolen kan ikke klare opgaven alene. Den er et fælles ansvar. Vi har alt for længe symptombehandlet børn og unge, når skaden er sket. Det skal der gøres op med,”

— siger Claus Hjortdal, formand i Skolelederforeningen.

Tre vigtige indsatsområder

Skolelederforeningens anbefalinger bygger både på forskning og erfaringer fra skoleledere og skoleverden i det hele taget. Målet er at få sat politisk fokus på, hvad der er brug for, og få skabt de rammer, som gør, at det er muligt at ændre praksis – ikke kun på skolerne, men i samfundet generelt. For netop det er en af pointerne, at der er brug for en forandring:

“Vi skal finde ud af, hvad det handler om, når så mange børn og unge mistrives. Vi skal finde og gøre op med de samfundstendenser, der bidrager til den stigende mistrivsel, og så skal vi sætte ind allerede i de første år af børnenes liv,”

— siger Claus Hjortdal, formand i Skolelederforeningen.

Et andet afgørende område handler om forebyggelse.

“Vi skal sørge for at styrke børn og unges fællesskaber ved at forebygge langt mere, end vi gør i dag. Folk er ofte bange for forskelligheden, men hvis vi styrker mangfoldigheden, vil flere opleve at være en del af fællesskabet. Og alle har brug for at høre til. Vi skal gøre op med ”dem” og ”os”-tankegangen og i stedet udvide normalbegrebet,”

— siger Claus Hjortdal, formand i Skolelederforeningen.

Det sidste vigtige område handler om rettidighed.

“Der vil altid være børn, der har brug for hjælp, og dem skal vi hjælpe langt hurtigere, end vi gør i dag. Vi skal ikke vente på, at de får en diagnose. Alle børn og unge kan komme i mistrivsel, og de skal have hjælp, når behovet opstår,”

— siger Claus Hjortdal, formand i Skolelederforeningen.

På vej til politikerne

Sammen med næstformand Dorte Andreas vil Claus Hjortdal præsentere anbefalingerne for den nye børne- og undervisningsminister og de politiske ordførere på skoleområdet.

“Det vil også være vores ståsted og input i samarbejdet ”Sammen om skolen”, hvor vi sammen med de andre parter omkring skolen og politikerne kommer med forslag til og drøfter, hvordan vi med fordel kan udvikle folkeskolen. Netop inklusion stod for skud. Med folketingsvalget gik drøftelserne i stå, men vores håb og forventning er, at samarbejdet bliver genoptaget inden længe,(…) “Det vil også være oplagt for lokalforeningerne at skele til anbefalingerne i det lokale samarbejde om skolen, der er ved at blive sat i gang i mange kommuner.”

— siger Claus Hjortdal, formand i Skolelederforeningen.

Anbefalingerne udkommer også i pjecen ”Inkluderende fællesskaber”. Her er baggrunden for de tre indsatsområder og anbefalingerne beskrevet.

Find pjecen ”Inkluderende fællesskaber” (pdf)

Læs mere om Skolelederforeningens indsatsområde om inkluderende fællesskaber