Dit medlemskab

Her kan du blive klogere på dit medlemskab, og hvad du gøre, hvis du skal ændre dine oplysninger eller melde dig ud.

Min side

Min side er for dig som medlem. Her kan du nemt:

  • Opdatere dine kontaktoplysninger
  • Ændre din jobstatus
  • Udmelde dig
  • Se kontingent og seneste opkrævning
  • Ansøge om reduktion i kontingentreduktion ifm. ledighed eller pension.

Det er vigtigt, at vi har dine kontaktoplysninger og din jobstatus, så vi kan sende dig relevant information og sikre, at du betaler det korrekte kontingent.

Log på Min side

Find din lokalafdeling

Vi har 94 lokale afdelinger, der er tæt på vores medlemmer. Alle afdelinger har en bestyrelse, og de arbejder for lokalpolitisk indflydelse og interessevaretagelse. Formanden er tillidsrepræsentant (TR), der forhandler løn og vilkår for kommunale skoleledere. Du er meget velkommen til at kontakte din lokalafdeling.

Find lokalafdeling
Lotte Kragh Thomsen på Skolelederforeningens konference 2022

Find faglig klub

Vi har fem faglige klubber. De skaber netværk og sparring på tværs af landet mellem medlemmer, der har lignende stillinger og funktioner. Der er eksempelvis faglige klubber for ledere af specialundervisning og frie fagskoler. Måske noget for dig?

Find faglig klub

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Det koster 628 kr. pr. måned at være medlem af Skolelederforeningen og Danmarks Lærerforening (DLF). Af de 622 kr. går 173 kr. til den centrale forening DLF.

Pensionist
Når du går på pension, har du mulighed for fortsat at være medlem af Skolelederforeningen gennem et pensionistmedlemskab.
Medlemskab koster 402 kr. per kvartal og er fradragsberettiget for tjenestemænd.
Læs mere om medlemskab som pensionist

Nedsat kontingent ledighed
Hvis du er ledig og modtager dagpenge, kan du få 50 pct. kontingentnedsættelse.

Du skal blot ændre din status til ledig på Min side. Kontingentnedsættelsen sker automatisk fra måneden, efter du har ændret status til ledig, og løber i op til seks måneder.

Hvis du fortsat er ledig efter seks måneder, skal status opdateres på Min side.

Kontingentnedsættelsen ophører, når du ikke længere er ledig.

Du kan blive meldt ud med et varsel på løbende måned + en måned. Udmeldelse sker ved at sende os din udmeldelse skriftligt via Min side, brev eller mail skolelederne@skolelederne.org
Hvis du melder dig ud pga. overgang til andet fagforbund i forbindelse med, at du skifter job, træder udmeldelsen i kraft pr. datoen for overflytning.

Vær opmærksom på at du ikke er udmeldt, blot fordi du stopper din betalingsaftale.

Du går glip af fordele
Udmeldelse af Skolelederforeningen indebærer, at du ikke bevarer retten til medlemstilbud, eksempelvis medlemslån, frivillig gruppelivsforsikring og mulighed for at leje feriehus.

I visse situationer kan du ikke melde dig ud
Det er ikke muligt for pensionister at genindmelde sig efter eventuel udmeldelse, men det er muligt at annullere sin udmeldelse.
Du kan ikke melde dig ud af foreningen, hvis der er varslet hel eller delvis konflikt for foreningens medlemmer.

Du skal selv sørge for at opdatere ændringer i dit telefonnummer og mailadresse under Min side

Skolelederforeningen modtager oplysninger om navne og adresseændringer direkte fra Det Centrale Personregister (CPR). Ændringen registreres automatisk, derfor behøver du ikke melde adresseforandring til os, medmindre din bopælsadresse afviger fra din folkeregisteradresse.

Skifter du job eller ansættelsessted, skal du meddele os ændringerne via Min side

Når du går på pension, har du mulighed for fortsat at være medlem af Skolelederforeningen gennem et pensionistmedlemskab.
Medlemskab koster 402 kr. per kvartal og er fradragsberettiget for tjenestemænd

Læs mere om pensionistmedlemskab

Følger du os på LinkedIn?

Gør som over 4000 andre med interesse for skoleledelse – følg Skolelederforeningen på LinkedIn og få seneste nyt fra din forening.

Følg os her

Kontakt os

Har du spørgsmål til dit medlemskab? Skriv eller ring til en medarbejder direkte – du kan også altid kontakte os på skolelederne@skolelederne.org og tlf. 7025 1008

Jeanette Langsig Rehfeld skolelederforeningen

Jeanette Langsig Rehfeld

Administrativ medarbejder

Jannik Brostrup Larsen skolelederforeningen

Jannik Brostrup Lambert Larsen

Økonomikonsulent