Medlemsfordele

Vi er tæt på det enkelte medlem. Som medlem får du personlig rådgivning og hjælp i din situation. Og en masse andre fordele, som du får overblik over her.

Bliv medlemMin side

En del af en stærk samlende kraft for ledere i skolen

Vi arbejder for, at du har attraktive løn- og ansættelsesvilkår. Vi repræsenterer dig, når der forhandles overenskomst, og vi er en tydelig stemme i den skolepolitiske debat. Vi tilbyder arrangementer og materialer, der styrker din faglighed og dit netværk. 

Viden og rådgivning om løn og vilkår

Som medlem får du personlig rådgivning og hjælp i din situation.

Gå til løn og vilkår

Kurser og arrangementer

Deltag i kursus og arrangementer, der styrker både fællesskab og faglighed.

Se kalender

Politisk indflydelse og indsatser

Vi er et vigtigt politisk talerør for ledere i skolen, og vi udvikler indsatser og materialer til støtte for vores medlemmer.

Se politik og indsatser
Nyhedsbrev Skolelederforeningen

Bliv inspireret af Plenum

Som medlem får du magasinet Plenum, der også findes som app. Her finder du viden og inspiration om livet som skoleleder. Lyt også til podcasts med Plenum Lyd.

Oplev Plenums univers

Vi støtter dig lokalt

Vi står bag dig med 94 lokale afdelinger og fem landsdækkende faglige klubber.

Find din lokalafdeling

Ekstra medlemsfordele

Som medlem af Skolelederforeningen er du også omfattet af Danmarks Lærerforenings medlemsfordele som frivillig gruppelivsforsikring, feriehuse og meget mere.

Se fordelene her

Følger du os på LinkedIn?

Gør som over 4000 andre med interesse for skoleledelse – følg Skolelederforeningen på LinkedIn og få seneste nyt fra din forening.

Følg os her

Find din lokalafdeling

Vi har 94 lokale afdelinger, der er tæt på vores medlemmer. Alle afdelinger har en bestyrelse, og de arbejder for lokalpolitisk indflydelse og interessevaretagelse. Formanden er tillidsrepræsentant (TR), der forhandler løn og vilkår for kommunale skoleledere. Du er meget velkommen til at kontakte din lokalafdeling.

Find lokalafdeling
Lotte Kragh Thomsen på Skolelederforeningens konference 2022

Find faglig klub

Vi har fem faglige klubber. De skaber netværk og sparring på tværs af landet mellem medlemmer, der har lignende stillinger og funktioner. Der er eksempelvis faglige klubber for ledere af specialundervisning og frie fagskoler. Måske noget for dig?

Find faglig klub

Min side

Min side er for dig som medlem. Her kan du nemt:

  • Opdatere dine kontaktoplysninger
  • Ændre din jobstatus
  • Se kontingent og seneste opkrævning
  • Ansøge om reduktion i kontingentreduktion ifm. ledighed eller pension.

Det er vigtigt, at vi har dine kontaktoplysninger og din jobstatus, så vi kan sende dig relevant information og sikre, at du betaler det korrekte kontingent.

Log på Min side

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

  • Ledere, der er ansat inden for LC-Lederforums og Skolelederforeningens aftale- og overenskomstområde i staten, regionerne, kommunerne, selvejende eller private institutioner/virksomheder.
  • Ledere ansat ved de danske skoler i Sydslesvig.
  • Medlemmer, der er fratrådt deres stilling kan forblive i Skolelederforeningen, indtil de opnår ny ansættelse. Herefter tages stilling til eventuel ændring af fagforeningsmedlemskab.
  • Pensionerede medlemmer af Skolelederforeningen. Læs mere om pensionistmedlemskab

Det koster 622 kr. pr. måned at være medlem af Skolelederforeningen og Danmarks Lærerforening (DLF). Af de 622 kr. går 167 kr. til den centrale forening DLF.

Pensionist
Når du går på pension, har du mulighed for fortsat at være medlem af Skolelederforeningen gennem et pensionistmedlemskab.
Medlemskab koster 414 kr. per kvartal og er fradragsberettiget for tjenestemænd.
Læs mere om medlemskab som pensionist

Nedsat kontingent ledighed
Hvis du er ledig og modtager dagpenge, kan du få 50 pct. kontingentnedsættelse.

Du skal blot ændre din status til ledig på Min side. Kontingentnedsættelsen sker automatisk fra måneden, efter du har ændret status til ledig, og løber i op til seks måneder.

Hvis du fortsat er ledig efter seks måneder, skal status opdateres på Min side.

Kontingentnedsættelsen ophører, når du ikke længere er ledig.

Du kan selv oprette dig som medlem digitalt: Bliv medlem her

Er du på nuværende tidspunkt medlem af Danmarks Lærerforening, melder du dig ind ved at logge på din DLF Min side og oplyse om din nye situation som leder. Da vi deler medlemssystem med Danmarks Lærerforening, vil du på den måde blive overflyttet til Skolelederforeningen. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Udmeldelsen skal ske med mindst en løbende måneds varsel. Udmeldelse sker ved at sende os din udmeldelse skriftligt via Min side, brev eller mail skolelederne@skolelederne.org
Hvis du melder dig ud pga. overgang til andet fagforbund i forbindelse med, at du skifter job, træder udmeldelsen i kraft pr. datoen for overflytning.

Du går glip af fordele
Udmeldelse af Skolelederforeningen indebærer, at du ikke bevarer retten til medlemstilbud, eksempelvis medlemslån, frivillig gruppelivsforsikring og mulighed for at leje feriehus.

I visse situationer kan du ikke melde dig ud
Det er ikke muligt for pensionister at genindmelde sig efter eventuel udmeldelse, men det er muligt at annullere sin udmeldelse.
Du kan ikke melde dig ud af foreningen, hvis der er varslet hel eller delvis konflikt for foreningens medlemmer.

Hvis du ikke betaler
Hvis du ikke har betalt kontingent senest en måned efter at Skolelederforeningen har sendt en rykker, slettes du som medlem. Du kan blive medlem igen, når du har betalt din restance, eller har aftalt en afviklingsordning med os.

Du skal selv sørge for at opdatere ændringer i dit telefonnummer og mailadresse under Min side

Skolelederforeningen modtager oplysninger om navne og adresseændringer direkte fra Det Centrale Personregister (CPR). Ændringen registreres automatisk, derfor behøver du ikke melde adresseforandring til os, medmindre din bopælsadresse afviger fra din folkeregisteradresse.

Skifter du job eller ansættelsessted, skal du meddele os ændringerne via Min side

Når du går på pension, har du mulighed for fortsat at være medlem af Skolelederforeningen gennem et pensionistmedlemskab.
Medlemskab koster 414 kr. per kvartal og er fradragsberettiget for tjenestemænd

Læs mere om pensionistmedlemskab

Kontakt os

Har du spørgsmål til at blive medlem? Skriv eller ring til en medarbejder direkte – du kan også altid kontakte os på skolelederne@skolelederne.org og tlf. 7025 1008

Jeanette Langsig Rehfeld skolelederforeningen

Jeanette Langsig Rehfeld

Administrativ medarbejder

Jannik Brostrup Larsen skolelederforeningen

Jannik Brostrup Lambert Larsen

Økonomikonsulent