Sammen om skolen

Skolelederforeningen er med i Sammen om skolen – et initiativ, hvor politikerne og parterne omkring skolen samarbejder om skoleudvikling.

Sammen om skolen er et nybrud i dansk skolepolitik

Initiativet Sammen om skolen samler lærere, pædagoger, elever, skoleledere, forældre, kommuner og politikere til i fællesskab at skabe fremtidens folkeskole. Det tætte samarbejde mellem skolens parter er afgørende, når vi skal lykkes med at løse de væsentlige og komplekse udfordringer, som folkeskolen og samfundet står overfor. I dag er samarbejdet om skolen historisk godt, og Sammen om skolen spiller en væsentlig rolle i at samle skolens aktører om fælles, holdbare løsninger. Skolelederforeningen indgår i styregruppen for Sammen om skolen med KL og DLF.

Sammen om skolen blev nedsat af den tidligere Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i 2021 som en opfølgning på skolereformen i 2013. Den nuværende minister Mattias Tesfaye viderefører Sammen om skolen efter stort ønske fra parterne. Sammen om skolen er en del af regeringsgrundlaget ‘Ansvar for Danmark’, hvor frisættelse af folkeskolen er en vigtig dagsorden.

Læs mere om regeringsgrundlaget ‘Ansvar for Danmark’ og Skolelederforeningens perspektiver

Sammen om skolen lokalt

Sammen om skolen foregår også ude i kommunerne, hvor flere parter øger samarbejdet for at skabe løsninger for folkeskolen lokalt.

Gå til Sammen om skolen lokalt

Sådan er Sammen om skolen opbygget

Illustration sammen om skolen

Det arbejder vi for i Sammen om skolen

Her kan du få et overblik over de aktuelle store emner i Sammen om skolen, og hvilke budskaber Skolelederforeningen bringer ind i samarbejdet.

Inkluderende fællesskaber

Stigende mistrivsel og diagnoser blandt børn og unge er en stor og vigtig udfordring. Sammen om skolen arbejder med at identificere de faktorer, der spænder ben for skoler og kommuners arbejde med inklusion. Formålet er dernæst at udvikle de rette rammebetingelser, der styrker arbejdet med inklusion.

Skolelederforeningen arbejder for: Der er behov for at kigge på, hvordan vi sammen bedst understøtter udviklingen af inkluderende fællesskaber til gavn for elevernes læring og trivsel. Vi har lavet en række anbefalinger til at skabe inkluderende fællesskaber, som vi har præsenteret for ministeren og de politiske ordførere.
Find anbefalingerne på vores temaside om inkluderende fællesskaber

Frisættelse af folkeskolen

I regeringsgrundet ‘Ansvar for Danmark’ er frisættelse en vigtig dagsorden. I Sammen om skolen har vi allerede taget store skridt på vejen mod større frihed i folkeskolen. Vi fortsætter dialogen om afbureaukratisering, og hvordan vi samtidig sikrer kvalitet og sammenhængskraft. Sammen om skolen har formuleret seks principper for frisættelse af folkeskolen.
Læs mere om de seks fælles principper for frisættelse af folkeskolen

Skolelederforeningen arbejder for: Vi har i mange år kæmpet for frisættelse af folkeskolen og gør det fortsat ud fra kernesætningen “Mere ledelse – mindre styring”. Vi har blandt andet lavet 40 forslag til forbedring af folkeskolen.
Læs mere om vores holdninger til frisættelse på temasiden Mere ledelse – mindre styring

Fagfornyelsesproces

I Sammen om skolen har vi iværksat en fagfornyelsesproces, hvor der skal udvikles nye fagplaner som erstatning for de nuværende Fælles Mål. De nye fagplaner forventes at træde i kraft i 2027.

Skolelederforeningen arbejder for: Vi har længe kommunikeret et stærkt ønske om at få skabt en ramme for undervisning er mere formålsstyret end outputstyret. Vi arbejder for, at indholdet i de nye læreplaner reducerer mængden af indhold i fagene, giver mere plads til praksisnære og anvendelsesorienterede elementer, skaber sammenhæng mellem undervisning og evaluerings- og prøveformer samt at prøvetrykket reduceres markant. Desuden arbejder vi for, at processen tilrettelægges med inddragelse af alle skolens parter og at der iværksættes forsøgs- og udviklingsarbejder til at kvalificere arbejdet og skabe mening og ejerskab i praksis.

Praktisk skole

Minister Mattias Tesfaye skaber et øget fokus på praktisk skole i Sammen om skolen. Praktisk skole handler om at skabe en bedre balance mellem bogligt, kreativt og praktisk indhold i folkeskolen. 

Skolelederforeningen arbejder for: Vi går ind for en mere varieret undervisningsform med flere praktiske og kreative elementer. Vi har fokus på, at skolelederne skal kunne tilpasse praktisk skole til deres lokale kontekst, så det ikke ses som en forstyrrelse eller endnu et top-down projekt.

Sammen om skolen skaber resultater: Nyt evalueringssystem

Vi er nået langt på kort tid. I efteråret 2021 blev der efter opstart af Sammen om skolen indgået en bred politisk aftale om et fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem. Initiativerne i aftalen træder gradvist i kraft fra skoleåret 2022/2023 til 2026/2027.

Skolelederforeningen indgår i udviklingen og implementeringen af initiativerne med partnere i Sammen om skolen. Det gælder blandt andet de nationale færdighedstest og skoleudviklingssamtaler. En vigtig sejr her er, at vi har bidraget til, at uddannelsesparathedsvurderingen i foråret 2023 blev afskaffet.

Læs mere om aftalen om nyt evalueringssystem

"Flere af emnerne er nogle, vi tidligere har peget på, men det smukke er, at vi finder løsningerne i fællesskab. Man kan sige: Vi giver noget og tager noget og får noget, vi kan stå sammen om."

— Claus Hjortdal, formand i Skolelederforeningen

Kontakt os

Har du spørgsmål til Sammen om skolen? Skriv eller ring til en medarbejder direkte – du kan også altid kontakte os på skolelederne@skolelederne.org og tlf. 7025 1008

Mia Devilli skolelederforeningen

Mia Devilli

Politisk konsulent

Claus Fagerlund skolelederforeningen

Claus Fagerlund

Politisk konsulent

Carina Termansen skolelederforeningen

Carina Termansen

Politisk konsulent