Skolelederforeningen er godt tilfreds med, at der er lyttet til anbefalingerne om, at eleverne i 8., 9. og 10. klasse ikke længere skal vurderes på deres uddannelsesparathed forud for optagelse på en ungdomsuddannelse.

Alle Folketingets 12 partier har fredag indgået en politisk aftale, der afskaffer den såkaldte uddannelsesparathedsvurdering (UPV).

Skolelederforeningen er glad for, at der er lyttet til blandt andre foreningens anbefalinger om at skrotte UPV’en. Allerede tilbage i 2019 fremlagde Skolelederforeningen, at der bør være fokus på at understøtte de unge og ikke presse dem, når det gælder elevernes parathed i forhold til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Forslaget var ét af Skolelederforeningens 40 forslag til forenklinger i folkeskolen. SE DE 40 FORSLAG HER (pdf)

“UPV’en har ikke fungeret efter hensigten. Det glæder os, at eleverne ikke længere kan blive stemplet som ikke-uddannelsesparate. Det er vigtigt at fokusere på de unges styrker og muligheder frem for begrænsninger”

— siger Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen.

Med afskaffelse af UPV’en skal eleverne ikke længere vurderes på deres sociale, personlige samt praksisfaglige forudsætninger, når de skal optages på en ungdomsuddannelse.

Samtidig ophæves kravet om, at alle elever i folkeskolens 8.-10. klasse skal arbejde med en studievalgsportfolio.

I slutningen af marts afleverede Skolelederforeningen sammen med de øvrige parter i Arbejdsgruppen vedrørende ændring af uddannelsesparathedsvurderingen et sæt anbefalinger til politikerne omkring ændring af UPV’en.

“Det er meget positivt, at politikerne har lyttet til vores anbefalinger. Med afskaffelse af UPV’en signaleres det, at alle er parate og gode til noget. Det er glædeligt”

— siger Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen.

Arbejdsgruppen er nedsat af Børne- og Undervisningsministeriet i forbindelse med Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen, som blev indgået af folkeskoleforligskredsen i oktober 2021.

Det fremgår af den politiske aftale, at den nye ordning træder i kraft med virkning fra skoleåret 2024/2025.

Modelfoto: Klaus Holsting