OK-24

Vi forhandler skolelederes vilkår i den offentlige overenskomstfornyelse OK-24. Vi gør os umage for at sikre vores medlemmer de bedste løn-og ansættelsesvilkår.

Skolelederforeningen forhandler OK-24 gennem LC Lederforum

Alle offentligt ansatte skal have nye overenskomster i 2024. Overenskomstfornyelsen for ledere på undervisningsområderne i kommunerne, regionerne og staten bliver varetaget af LC i samarbejde med LC Lederforum.

LC Lederforum er en sammenslutning af alle ledergrupperne fra de selvstændige lederorganiseringer i LC. Medlemmer af LC Lederforum er Frie Skolers Ledere, Uddannelseslederne og Skolelederforeningen, der varetager sekretariatsfunktionen.

OK-24 krav

Skolelederforeningens hovedbestyrelse har vedtaget, hvilke krav der skal stilles til overenskomstforhandlingerne i foråret 2024. Kravene har løbende været behandlet og dækker både det kommunale, regionale og statslige aftaleområde. De samles med kravene fra de øvrige lederorganisationer i LC-Lederforum.
Her er en oversigt over de temaer, som Skolelederforeningens krav fordeler sig inden for.

1. Løn

 • Bevarelse og forbedring af reallønnen for alle medlemmer gennem procentvise lønstigninger.
 • Der tages forbehold for yderligere lønkrav, hvis der skulle komme økonomi til specielle forhandlinger, hvor de lavest lønnede ledere ønskes tilgodeset.

2. Et bæredygtigt lederliv

 • Modernisering og forbedringer af de generelle regler for merarbejde for medarbejdere uden højeste arbejdstid
 • Obligatorisk kompensation ved uforudsete begivenheder (pandemi/byggeri/ekstraordinære opgaver)
 • Bedre sikring af ledelsens arbejdsmiljø – ledelsestid er ikke gratis
 • Opgaveglidning ved administrative besparelser skal medføre ekstra resurser til ledelsesteamet
 • Fokus på brug af seniorordninger for medarbejdere uden øverste arbejdstid

3. Særlige krav i forhold til mellemledere

 • Obligatoriske mentorordninger til nye mellemledere (under to års anciennitet)
 • Obligatorisk netværk (bygget på erfaringer fra Ord til Handling)
 • Særligt fokus på alene-ledere (matrikel-mellemledere, som er eneste leder på matriklen)

4. Efteruddannelse – fokus på udviklingsplanen 

 • Der skal være dialog om opgaveporteføljen i ledelsesteamet, når ledere er på efteruddannelse – dialogen skal tages i forbindelse med den obligatoriske udviklingsplan

Læs nyheder fra forløbet med OK-24

"Vi har behov for at drøfte arbejdstid for ledere med de offentlige arbejdsgivere. Vi skal sammen sikre, at ledere har et arbejdsliv, som ikke gør dem syge, og som de kan holde til hele livet."

— Peter Cort, forhandlingschef i Skolelederforeningen

Tidslinje for OK-24 i Skolelederforeningen

JANUAR – APRIL 2023

Interne drøftelser på tværkommunale netværksmøder og foreningens formandsmøde. Skolelederforeningens hovedbestyrelse beslutter den videre proces.

MAJ – DECEMBER 2023

Interne tekniske forberedelser i Skolelederforeningen og LC-Lederforum.

23. OG 24. MAJ 2023

Webinarer om OK-24 for Skolelederforeningens medlemmer

8. JUNI 2023

Skolelederforeningens hovedbestyrelse behandler kravene.

AUGUST 2023

LC-Lederforums forretningsudvalg beslutter de endelige krav.

31. AUGUST 2023

Frist for indsendelse af krav til LC.

SEPTEMBER-NOVEMBER 2023

Interne drøftelser i LC-Lederforum og LC.

DECEMBER 2023

Kravene udveksles med arbejdsgiver.

JANUAR-MARTS 2024

Forhandlingerne foregår.

MARTS-APRIL 2024

Overenskomstresultatet sendes til afstemning blandt Skolelederforeningens medlemmer.

Kontakt os

Har du spørgsmål til OK-24? Skriv eller ring til en medarbejder direkte – du kan også altid kontakte os på skolelederne@skolelederne.org og tlf. 7025 1008

Peter Cort skolelederforeningen

Peter Cort