Mens det private arbejdsmarked er i gang med overenskomstforhandlingerne (OK23), er forberedelserne til forhandlingerne på det offentlige område næste år (OK24) så småt gået i gang. I en tid med historisk høj inflation kan det blive svært at bevare reallønnen, og oven på en pandemi, hvor arbejdsmiljøet blev presset helt i bund, bliver der også behov for at tale om arbejdstid for ledere, siger forhandlingschef i Skolelederforeningen Peter Cort.

Både det private arbejdsmarked og det offentlige ser ind i at skulle forny overenskomster på bagkant af covid-19. For et år siden startede Ruslands invasion af Ukraine, hvilket gav en ny krise, der sammen med pandemien har ført til en økonomisk krise, vi jo endnu ikke kender dybden af.

Inflation, og særligt stigende energipriser, presser systemet, og senest har den nye SMV-regering fremsat forslaget om at afskaffe Store Bededag (i skrivende stund er lovforslaget endnu ikke behandlet) med de komplikationer, det har givet i fagbevægelsen.
Sådan tegner forhandlingschef i Skolelederforeningen, Peter Cort, billedet op for handlingerne:

“OK23 på det private arbejdsmarked og OK24 på det offentlige arbejdsmarked har derfor foreløbig haft en turbulent start, og den sædvanlige sætning med, at hver overenskomstforhandling er unik, passer fint her”

— siger Peter Cort, forhandlingschef i Skolelederforeningen.

Reallønnen er udfordret

Det offentlige lønsystem og det private lønsystem er bundet sammen med en aftalt reguleringsordning, der sikrer en parallel lønudvikling. Historisk betyder rammen for den private overenskomstfornyelse rigtig meget for, hvilken ramme det offentlige område har at forhandle indenfor.
“Meldingerne har været, at fagbevægelsen har haft en ambition om, at inflationen var hentet ind via lønstigninger over en overenskomstperiode på tre år. Arbejdsgiverne har modsat meddelt, at der ikke var råderum til det, og fagbevægelsen skal acceptere, at det ville tage to-tre overenskomstperioder”, fortæller Peter Cort og fortsætter:

“Først og fremmest bliver det vanskeligt at bevare reallønnen i en periode med historisk høj inflation. Samtidig har vi på det offentlige område nogle store interne udfordringer med lavtlønsområde/ligelønsproblematikker. Det fylder ikke i offentligheden lige nu, men tænk tilbage på sygeplejekonflikten i 2021 og den lønstrukturkommission, der blev nedsat som et løsningsforslag. Alle disse udfordringer er ikke forsvundet, der er blot andre dagsordener, der fylder for tiden”.

— siger Peter Cort, forhandlingschef i Skolelederforeningen.

Løn er vigtigt

I Skolelederforeningen er drøftelserne om OK24 begyndt i hovedbestyrelsen og i de tværkommunale netværk. Peter Cort er ikke i tvivl om, at løn vil blive prioriteret, men han ser også andre oplagte emner:

“Ovenpå en pandemi, hvor et i forvejen presset arbejdsmiljø for skoleledelserne blev presset helt i bund, så har vi behov for at drøfte arbejdstid for ledere med de offentlige arbejdsgivere. Vi skal sammen sikre, at ledere har et arbejdsliv, som ikke gør dem syge, og som de kan holde til hele livet. Samtidig ser vi også på de store rekrutteringsudfordringer, og ikke mindst at eksisterende medarbejdere bliver behandlet, så de ønsker at blive på arbejdspladserne”.

— siger Peter Cort, forhandlingschef i Skolelederforeningen.