Ord til Handling

Ord til Handling er praksisnær kompetenceudvikling for mellemledere i folkeskolen. Gennem forløbet indgår mellemlederne i et faciliteret netværk, hvor de deler viden og erfaringer. De sparrer og reflekterer – og ord omsættes til handling.

Hvorfor Ord til Handling?

Skolelederforeningen har udviklet Ord til handling på baggrund af et udtalt behov for videndeling og netværk hos folkeskolens mellemledere, eksempelvis afdelingsledere og souschefer. Projektet er finansieret af midler fra A.P. Møller Fonden.

Formålet med Ord til Handling er, at deltagerne bliver klædt på til at indgå i netværksaktiviteter. Ved deltagelsen i netværket øger mellemlederne deres kompetencer til at agere i en kontinuerlig vekselvirkning mellem viden- og erfaringsdeling, sparring, refleksion og evaluering, der løbende omsættes til handling og eksperimenter. Herigennem udvikler de deres ledelsespraksis.  

Sådan er forløbet bygget op

Som udgangspunkt strækker forløbet sig over to skoleår, og består af temamøder og faciliterede netværksmøder.  Ord til Handling kan udvikles til andre formater, ligesom man kan bruge elementer fra materialesamlingen i mange sammenhænge. Man kan både arbejde med Ord til Handling i egen kommune og på tværs af kommuner.

Over 200 mellemledere har allerede været med – vil du også?

Ord til Handling startede i 2021, og vi har oplevet overvældende interesse. Der kører netværksforløb på Fyn og Vestsjælland, i Trekantsområdet og flere andre steder. Over 200 mellemledere har været med i Ord til Handling.

Kontakt os, hvis du er interesseret i at starte et forløb.

Kom i gang med Ord til Handling

Skolelederforeningen har sammen Reflex, Bragh & Co, UCL og Absalon udviklet Ord til Handling. Find metoder og materialer til forløbet her. 

Se hvordan du kommer i gang

Næstformand Dorte Andreas fortæller om Ord til Handling

"Jeg har fået nogle værktøjer med. Jeg kigger rigtig meget på min måde at strukturere hverdagen på - specielt i forhold til kalenderen - så det er mig, der styrer min hverdag"

– Kristian Thanning, deltager i Ord til Handling. Konstitueret skoleleder, Xclass, Slagelse

Hvad giver det at være med i Ord til Handling – både fagligt og personligt? Hvilke gevinster er der ved at være en del af et netværk og høre andres erfaringer?

I videoen fortæller deltagerne Malene Lebech, viceskoleleder på Skibet Skole i Vejle, og Kristian Thanning, konstitueret skoleleder på Xclass i Slagelse.

"Der er opstået en anden meningsfuldhed i den position, jeg er i nu, som gør, at jeg er stolt og tilpas i min position"

– Malene Lebech, deltager i Ord til Handling. Viceskoleleder, Skibet Skole, Vejle.

Reportage fra Ord til Handling

Få et indblik i, hvordan det er at være med i Ord til Handling. Følg en række deltagere til en af deres fællessamlinger.

Læs reportagen

Kontakt os

Har du spørgsmål om Ord til Handling? Så hjælper vi meget gerne. Tag direkte kontakt til en medarbejder eller kontakt os på skolelederne@skolelederne.org og tlf. 7025 1008

Mia Devilli skolelederforeningen

Mia Devilli

Politisk konsulent

Lene Nygaard

Projektkonsulent

Claus Fagerlund skolelederforeningen

Claus Fagerlund

Politisk konsulent