Mere ledelse - mindre styring

I Skolelederforeningen arbejder vi for afbureaukratisering og øget lokal frihed for alle folkeskoler.

Sådan arbejder vi for frisættelse af folkeskolen

Skolelederforeningen ønsker at skifte topdown-styring, dokumentation og afrapportering ud med frihed til mere ledelse – og vi peger på en mere dialogbaseret udvikling af skolen frem for et stigende mål- og kontrolfokus.

I Skolelederforeningen ønsker vi et skift fra styring og kontrol til tillid og engagement. Vi efterspørger rammer, tid og ressourcer til at levere god skoleledelse – og vi peger blandt andet på et stærkt behov for afbureaukratisering og øget lokal frihed for alle folkeskoler.

Alle folkeskoler bør gives mere selvbestemmelse, så lederne sammen med medarbejdere og forældre kan sikre, at eleverne trives og bliver så dygtige som muligt.

Sammen om skolen

Vi er en del af initiativet Sammen om Skolen, hvor vi viser tydelig retning mod mere frihed for folkeskolen og giver konkrete løsningsforslag. Vi er godt på vej og fortsætter.

Læs mere om Sammen om Skolen

40 forslag til forbedringer for folkeskolen

brochure foldet ud på et bord

Skolelederforeningen har lavet 40 forslag til forbedringer for folkeskolen. Vi fremlagde første gang forslagene for daværende Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i 2019. Forslagene blev godt modtaget, og siden har vi været i gang med at realisere dem sammen med folkeskolens parter. Arbejdet er stadig i gang – nu i partnerskabet Sammen om Skolen.

Læs de 40 forslag

"Vi har brug for 1.200 folkeskoler med større frihed – ikke for 1.200 friskoler. Folkeskolens fælles afsæt betyder, at der er kvalitet i skoletilbuddet ligegyldigt hvor i landet, man bor. Det må vi ikke give slip på. Vi skal anerkende en overordnet ramme, men har brug for frihed indenfor rammen"

— Claus Hjortdal, formand Skolelederforeningen

Så langt er vi med frisættelsen

Vores kamp for frisættelse bærer frugt. Vi har eksempelvis været med til at opnå:

  • Enighed om seks principper for frisættelse af folkeskolen
  • Nyt evaluerings-og bedømmelsessystem med mindre bureaukrati
  • Kvalitetstilsynet skal have et serviceeftersyn
    Skolelederforeningen har gennem flere år rettet en kritik af de kvalitetstilsyn, som udføres af STUK. Kritikken har blandt andet omhandlet den måde, hvorpå skolerne er blevet mødt med mistillid og trusler om at lukke skolen, samt en manglende forståelse for opretholdende faktorer, der ligger udenfor skolerne magt at ændre. Det er nu vedtaget, som en del af ”Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram – frihed og fordybelse”, at kvalitetstilsynet skal have et serviceeftersyn. Initiativet forventes igangsat 1. januar 2025.

Men vi er ikke i mål

”Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram – frihed og fordybelse” har mange gode intentioner, men medfører også nye arbejdsopgaver til skoleledelsen i form af tilsyn med juniormesterlære, realisering af fagfornyelse, etablering af valgfag, tilpasning af prøveplan og timefordelingsplan, tilrettelæggelse af den styrkede indsats for de mest udfordrede elever i dansk og matematik osv. Set i lyset af skoleledernes vilkår og den opgaveglidning, som har fundet sted gennem de seneste år, er det uhensigtsmæssigt ikke at tage højde for det pres, der skabes på skoleledelsen.

De gode intentioner til trods mangler aftalen tilmed at forholde sig det udfordringsbillede, som opleves lokalt. Aftalen indeholder for eksempel ikke initiativer, som giver skolelederne frihed til at lave tiltag for elever med særlige behov. Vi ser derfor frem til at skulle fortsætte drøftelserne om frihed i Sammen om skolen.

Kontakt os

Har du spørgsmål om vores arbejde med frisættelse af folkeskolen? Skriv eller ring til en medarbejder direkte – du kan også altid kontakte os på skolelederne@skolelederne.org og tlf. 7025 1008 

Carina Termansen skolelederforeningen

Carina Termansen

Politisk konsulent

Claus Fagerlund skolelederforeningen

Claus Fagerlund

Politisk konsulent

Mia Devilli skolelederforeningen

Mia Devilli

Politisk konsulent