Vores organisation

Her kan du læse om, hvem Skolelederforeningen er, og hvordan vi er organiseret. Find blandt andet viden om vores repræsentantskab og hovedbestyrelse samt vedtægter og skriftlig beretning.

Vi er en fagforening med stærk interessevaretagelse

Vi er en fagforening for ledere i skolen, både øverste skoleledere og øvrige ledere, såsom afdelingsledere og souschefer.

Skolelederforeningen arbejder for at forbedre medlemmernes løn og vilkår, at yde kvalificeret sparring og rådgivning i både pædagogiske og faglige spørgsmål samt at sikre professionel sagsbehandling – også i personsager. I Skolelederforeningen lægger vi også vægt på at skabe et stærkt fællesskab og netværk mellem ledere i skolen gennem vores årsmøde og øvrige aktiviteter.

Vi forhandler overenskomster og deltager i partssamarbejder for at styrke folkeskolen og ledelsen, eksempelvis Væksthus for Ledelse og Sammen om skolen. Vi påvirker de politiske beslutninger, der vedrører ledelse i folkeskolen – både lokalt og nationalt. Vi er faglig ekspert og medlemmernes politiske talerør. Vi har mod og indsigt til at finde løsninger og vise retning.

LC-Lederforum

Skolelederforeningen deltager i overenskomstforhandlinger som en del af LC-Lederforum, et forum under Lærernes Centralorganisation (LC), som varetager ledernes interesser.

Læs mere om LC-Lederforum

Sådan er vi organiseret

Vores politiske opbygning

I Skolelederforeningen har vi 94 lokale afdelinger og fem faglige klubber med egne bestyrelser. De er en del af repræsentantskabet, som er foreningens øverste myndighed.

Repræsentantskabet vælger vores hovedbestyrelse på otte medlemmer. Formandskabet, bestående af formand og næstformand, arbejder fuldtid for at varetage Skolelederforeningens politiske interesser og indgår i ledelsen.

Lokalafdelingerne er organiseret i 11 tværkommunale formandsnetværk, hvor der er tilknyttet et medlem af hovedbestyrelsen til hver. 

Ledelse og sekretariatet

Der er et tæt samarbejde mellem foreningens politiske niveau og sekretariatet. Ledelse består af formandskabet, sekretariatsleder og souschef. Sekretariatet er organiseret i tre faglige enheder:  

Vores formandskab er tæt på dig og skolen

Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal og næstformand Dorte Andreas laver politisk interessevaretagelse for en folkeskole, hvor børn og unge trives, og hvor skolelederne har gode vilkår for ledelsesopgaven. Både Claus og Dorte har selv været skoleledere, og de er tæt på medlemmernes hverdag.

Se politik og indsatser

Find lokalafdeling

Vi har 94 lokale afdelinger, der er tæt på vores medlemmer. Alle afdelinger har en bestyrelse, og de arbejder for lokalpolitisk indflydelse og interessevaretagelse. Formanden er tillidsrepræsentant (TR), der forhandler løn og vilkår for kommunale skoleledere. Du er meget velkommen til at kontakte din lokalafdeling.

Find lokalafdeling
Lotte Kragh Thomsen på Skolelederforeningens konference 2022

Find faglig klub

Vi har fem faglige klubber. De skaber netværk og sparring på tværs af landet mellem medlemmer, der har lignende stillinger og funktioner. Der er eksempelvis faglige klubber for ledere af specialundervisning og frie fagskoler. Måske noget for dig?

Find faglig klub

Følger du os på LinkedIn?

Gør som over 4000 andre med interesse for skoleledelse – følg Skolelederforeningen på LinkedIn og få seneste nyt fra din forening.

Følg os her

Vedtægter og skriftlige beretninger

Foreningens vedtægter er vedtaget af Skolelederforeningens repræsentantskab. De gældende vedtægter blev vedtaget per 26. oktober 2022. 

Se foreningens vedtægter her

Kontakt os

Hvis du vil vide mere om Skolelederforeningen, er du velkommen til at tage direkte kontakt til en medarbejder Du kan også få fat i os på skolelederne@skolelederne.org og tlf. 7025 1008

Jeanette Langsig Rehfeld skolelederforeningen

Jeanette Langsig Rehfeld

Administrativ medarbejder