Repræsentantskabet

Her kan du læse om repræsentantskabet, som er Skolelederforeningens øverste myndighed.

Ordinært repræsentantskabsmøde blev afholdt den 8. november 2023

Repræsentantskabsmødet 2023 blev afholdt i Messe C i Fredericia. Der var valg til hovedbestyrelsen.

Sæt kryds i kalenderen til repræsentantskabsmøde 2024 den 30. oktober i Odense Congress Center.

Sådan er repræsentantskabet sammensat

Repræsentantskabet består af:

 •  Formændene fra hver af de kommunale afdelinger, tillidsrepræsentanterne fra tværkommunale afdelinger samt valgte fra kommuner med mere end 100.000 indbyggere
 • To repræsentanter fra hver af de faglige foreninger (DLF gruppe 1), som har mere end 100 ledermedlemmer.
 • Skolelederforeningens hovedbestyrelse
 • En repræsentant udpeget af Skolelederforeningen – Sydslesvig
 • En repræsentant fra de private gymnasiers grundskoleledere
 • To repræsentanter for ledere ved specialundervisningsinstitutioner
 • Medlems- og overenskomstgrupper med mere end 20 medlemmer yderligere udpege en repræsentant.
   
  Se mere om repræsentantskabet i Skolelederforeningens vedtægter her

Tidligere repræsentantskabsmøder

Der blev afholdt ordinært repræsentantskabsmøde 26. oktober 2022 i Aalborg Kongres & Kultur Center 

Læs skriftlig beretning fra 2022 (pdf)

Kontakt os

Hvis du vil vide mere om repræsentantskabet, er du velkommen til at tage direkte kontakt til en medarbejder Du kan også få fat i os på skolelederne@skolelederne.org og tlf. 7025 1008

Jeanette Langsig Rehfeld skolelederforeningen

Jeanette Langsig Rehfeld

Administrativ medarbejder