Case fra Randers

Sådan har de gjort i Randers

Alene kan vi noget – sammen kan vi mere!

I Randers Kommune har udvalgsformanden for skole- og uddannelsesudvalget ladet sig inspirere at det nationale samtale- og udviklingsprogram ”Sammen om skolen”. Derfor har hun nu taget initiativ til en skolepolitisk gruppe, hvor lokale aktører på folkeskoleområdet kan mødes om en ny måde at drive skolepolitik på.

Gennem sine år i kommunalpolitik har hun manglet koblingen mellem det politiske niveau og praktikerne.
– Vores verdener skal tættere på hinanden, siger Lise-Lotte Leervad Larsen, der har en ambition om at skabe en fordomsfri ramme for diskussion og samtale mellem alle de aktører, der gerne vil folkeskolen. Hun ønsker sig et arbejdsrum, hvor ideer kan afprøves, udfordringer kan drøftes, og perspektiver kan deles. Og derfor kan alle parter i den skolepolitiske gruppe bringe temaer på bordet.

Som lokalpolitiker vil hun gerne klædes på til at træffe beslutninger på et godt og solidt grundlag. Hendes erfaring er, at resurserne på skoleområdet er knappe, og at det der sættes i gang, derfor skal være holdbare løsninger. Derfor har det også været vigtigt for hende, at den skolepolitiske gruppe får lov til at arbejde langsomt og omhyggeligt med at definere den udfordring, som den gerne vil undersøge. Og så har hun for øje, at der skal findes en form, hvor parterne kan nå at komme tilbage til deres bagland for at få mandatet.

Dem, der er derude i hverdagen, skal ind i maskinrummet, siger hun, og forudser at det sværeste ved denne samarbejdsform kan blive at tage kasketterne af. Som opfordring til andre kommuner siger hun:
– Første skridt er, at I har lyst at mødes. Indstil jer på at træde ud på dybt vand ved at turde sige, at man som politiker ikke ved alt. Man kommer med sin egen rygsæk, og ved at skabe forståelse for hinandens perspektiver og roller kan man undgå kampe i pressen og i stedet bidrage sammen til mulige løsninger på udfordringerne.