Sådan arbejder vi med ledelse

I Skolelederforeningen arbejder vi for de bedste ledelsesvilkår for ledere i skolen, og vi udvikler ledelsesværktøjer efter vores medlemmers behov.

Vi arbejder for de bedste vilkår for ledere i skolen

I Skolelederforeningen arbejder vi strategisk med interessevaretagelse for at sikre vores medlemmer de bedste ledelsesvilkår – vi er den samlende stemme for ledere i skolen i såvel lokal som national politik. Vores medlemmer tæller alle ledere i skolen, eksempelvis afdelingsledere, souschefer og øverste skoleledere. 

Vi indgår i flere partnerskaber og samarbejder med andre organisationer. Skolelederforeningens formand er medlem af Hovedbestyrelsen i FH og er her talsperson for omkring 40.000 ledere. Vores samarbejder tæller også Forum, BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø, Kronprins Frederiks Center for offentlig ledelse og Væksthus for Ledelse. Her bidrager vi til politik og produkter, der fremmer lederes vilkår og trivsel.

Vores redskaber til din ledelse

Vi udvikler egne arrangementer og materialer for at styrke ledere i skolen i ledelsesopgaven. For eksempel tilbyder vi:

  • Ledelse-tæt-på – med et dialogspil inspirerer vi ledere i skolen til at komme tættere på medarbejderne og eleverne i dagligdagen.
  • Ord til Handling – netværksmøder og materialer om ledelsespraksis målrettet mellemledere.
  • Kursus for nye ledere i skolen – vigtig viden om ledelsesrollen for dig, som har under to års anciennitet som skoleleder.

VÆKSTHUS FOR LEDELSE

Skolelederforeningen er repræsenteret i Væksthus for Ledelse, hvor parterne sammen udvikler materialer om ledelse.

Særligt anbefaler vi dig publikationen ‘Dit personlige lederskab’, der både findes trykt, digitalt og på lyd.

Gå til publikation Dit personlige lederskab

Skolelederundersøgelsen 

I ulige år gennemfører Skolelederforeningen en landsdækkende vilkårsundersøgelse blandt sine medlemmer.

Undersøgelsen har to primære formål:

  • At danne grundlag for, at den enkelte lokalafdeling kan danne sig et indtryk af de lokale rammer og vilkår med henblik på at iværksætte en lokal proces, der sigter på at forbedre vilkårene.
  • At give formandskab og hovedbestyrelse det blik ind i vilkår og problematikker i skoleledelser landet over, som kan kvalificere det politiske arbejde i Skolelederforeningen.

Når undersøgelsen er afsluttet, udsendes lokalresultater og landsdækkende resultater til lokalforeningerne.

Skolelederforeningens sekretariat hjælper gerne med afdækning af problemstillinger og lokale processer med udgangspunkt i Skolelederundersøgelsen.

Undersøgelsen udsendes via foreningens lokale formænd.

Kontakt os

Har du spørgsmål til vores arbejde omkring ledelse? Skriv eller ring til en medarbejder direkte – du kan også altid kontakte os på skolelederne@skolelederne.org og tlf. 7025 1008 

Carina Termansen skolelederforeningen

Carina Termansen

Politisk konsulent

Claus Fagerlund skolelederforeningen

Claus Fagerlund

Politisk konsulent

Mia Devilli skolelederforeningen

Mia Devilli

Politisk konsulent