Skolelederforeningens hovedbestyrelse har behandlet, hvilke krav der skal stilles til overenskomstforhandlingerne i foråret 2024.

I august behandlede Skolelederforeningens hovedbestyrelse, hvilke krav der skal stilles til overenskomstforhandlingerne i foråret 2024. Kravene har løbende været behandlet og dækker både det kommunale, regionale og statslige aftaleområde.

Siden er kravene sendt videre og samlet med kravene fra de øvrige lederorganisationer i LC-Lederforum.

Her er en oversigt over de temaer, som Skolelederforeningens krav fordeler sig inden for:

 1. Løn – bevarelse og forbedring af reallønnen for alle medlemmer gennem procentvise lønstigninger

Der tages forbehold for yderligere lønkrav, hvis der skulle komme økonomi til specielle forhandlinger, hvor de lavest lønnede ledere ønskes tilgodeset.

 1. Et bæredygtig lederliv

For at sikre et bæredygtigt lederliv stilles følgende krav:

 • Modernisering og forbedringer af de generelle regler for merarbejde for medarbejdere uden højeste arbejdstid
 • Obligatorisk kompensation ved uforudsete begivenheder (pandemi/byggeri/ekstraordinære opgaver)
 • Bedre sikring af ledelsens arbejdsmiljø (ledelsestid er ikke gratis)
 • Opgaveglidning ved administrative besparelser skal medføre ekstra resurser til ledelsesteamet
 • Fokus på brug af seniorordninger for medarbejdere uden øverste arbejdstid
 1. Særlige krav i forhold til mellemledere
 • Obligatoriske mentorordninger til nye mellemledere (under to års anciennitet)
 • Obligatorisk netværk (bygget på erfaringer fra ”Ord Til Handling”)
 • Særligt fokus på alene-ledere (matrikel-mellemledere, som er eneste leder på matriklen)
 1. Efteruddannelse – Fokus på udviklingsplanen 
 • Der skal være dialog om opgaveporteføljen i ledelsesteamet, når ledere er på efteruddannelse – dialogen skal tages i forbindelse med den obligatoriske udviklingsplan

Læs mere om OK-24 på vores temaside