Arbejdspresset er fortsat stort, og der er mangel på tid og ressourcer, viser Skolelederundersøgelsen, som netop er gennemført blandt skolelederforeningens medlemmer. Trods næsten to år med covid-19 er langt flertallet af landets skoleledere dog stadig glade for deres job.

Lange arbejdsdage med for meget administration og for lidt tid til kerneopgaven. Det er stadig hverdagen for langt de fleste skoleledere, viser Skolelederundersøgelsen (tidligere Vilkårsundersøgelsen), som er foretaget blandt Skolelederforeningens medlemmer, og som netop er blevet offentliggjort. Særligt savner skolelederne tid til ledelse-tæt-på.

Skolelederundersøgelsen tager hvert andet år temperaturen på medlemmernes vilkår.

Helt konkret vurderer deltagerne i undersøgelsen samlet set, at de bruger dobbelt så meget tid på administration, dokumentation og elevsager (særligt inklusion), som de gerne vil. To tredjedel mener desuden, at der ikke er overensstemmelse mellem de ressourcer, skolen har til rådighed og de krav, der stilles oppefra.

Alligevel er et overvældende flertal – 87 procent – glade for at gå på arbejde. Og selv om trivslen var en anelse højere i Skolelederundersøgelsen for to år siden, hvor tallet var 91 procent, glæder det Skolelederforeningens formand, Claus Hjortdal, at faldet ikke er større midt i en corona-tid.

Claus Hjortdal bider også mærke i, at der er et godt samarbejde både i ledelsesteamene, mellem skolelederne og cheflagene over dem og mellem skoleledere og tillidsfolk.

"Hele 91 procent af deltagerne oplever, at de får god støtte og sparring fra deres nærmeste leder. Det synes jeg er positivt. Det viser, at det samarbejde, der er nødvendigt for at løse opgaverne, ser ud til at fungere", siger formanden, der samtidig er meget opmærksom på udfordringerne."

— Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen

Støtte og rådgivning

I den kommende tid vil Skolelederforeningen stille skarpt på undersøgelsens resultater og tilbyde støtte til de kommuner, der er særligt udfordrede. Samtidig skal der indsamles gode ideer fra kommuner, hvor det går godt.

“Den støtte, vi tilbyder, er dels en drøftelse af undersøgelsen med medlemmerne, dels samarbejde omkring, hvordan de kan bruge resultaterne i en videre proces”, siger Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen.

På det politiske plan vil Skolelederforeningen bruge undersøgelsen til at presse endnu mere på for, at skolelederne får mere frihed til selv at prioritere deres arbejdsopgaver.

Og både Dorte Andreas og Claus Hjortdal håber, at der lige nu er politisk momentum. Ikke mindst efter statsministerens nytårstale, hvor hun lagde op til at frisætte landets kommuner også inden for folkeskoleområdet.

“Politikerne taler også om mere frihed, mere selvbestemmelse og mindre styring, men vi kan godt fornemme, at det stadig er vanskeligt for dem reelt at give slip på styringen, når det kommer til stykket. Så der ligger et arbejde der både lokalt og nationalt i at blive ved med at insistere på, at det, skoleledere gør, skal give mening”, siger Dorte Andreas.

Læs mere