Styrk jeres lokale forening og interesserevaretagelsen

Her finder lokalbestyrelserne værktøjer og materialer til bedre organisering og mere indflydelse lokalt.

Derfor er det lokale arbejde vigtigt

Som lokalbestyrelse er I foreningens ansigt udadtil og et vigtigt bindeled mellem den centrale forening, medlemmerne og kommunen.

Centralt prioriterer Skolelederforeningen interessevaretagelsen højt. På siderne Politik og indsatser giver vi overblikket over vores arbejde. Lokalt kan I også få vigtig betydning i kommunens udvikling af folkeskolen og ledelsen af den. Her er samlet materialer, der giver inspiration til det lokale arbejde.

Idékatalog: Styrk jeres lokale forening

Med dette idékatalog ønsker vi at inspirere til, hvordan I kan strukturere bestyrelsesarbejdet og sætte fælles retning, så jeres lokalforening er synlig og handlekraftig. Det giver også inspiration til at skabe gode lokale relationer, der øger jeres indflydelse på de lokale ledelsesvilkår og skolepolitikken. I kan plukke i materialet, alt efter hvad der giver mening i jeres kontekst, og hvor meget I kan nå som bestyrelse.

Se idékatalog

Sammen om skolen - lokalt

Gabet mellem politiske beslutninger og hverdagen på skolerne kan være stort. Inspireret af den nationale indsats  Sammen om skolen, har vi udviklet materiale og samlet inspiration til, hvordan vores lokalafdelinger kan forbedre den lokale skoleudvikling gennem et samarbejde mellem lokalpolitikere og folkeskolens parter i kommunen. Der er blandt andet et spil, der starte drøftelserne om mere lokalt samarbejde.

Se mere om Sammen om skolen lokalt

Ledelse-tæt-på

Vi hører fra mange af vores medlemmer, at de ønsker at komme tættere på medarbejderne i deres opgaveløsning og udvikling. Skolelederne ønsker også at understøtte samarbejdet om elevernes læring mere aktivt. Det kalder vi ledelse-tæt-på. Vi har udviklet flere materialer til lokalafdelingerne om at starte en dialog med kommunen for at opnå mere ledelse-tæt-på. Prøv for eksempel dialogspillet.

Se mere om Ledelse-tæt-på

Kontakt os

Vi hjælper meget gerne vores lokalafdelinger med organisering og interessevaretagelse. Tag direkte kontakt til en medarbejder eller få fat i os på skolelederne@skolelederne.org og tlf. 7025 1008

Carina Termansen skolelederforeningen

Carina Termansen

Politisk konsulent