Skolelederundersøgelsen

I ulige år gennemfører Skolelederforeningen en landsdækkende vilkårsundersøgelse blandt sine medlemmer.

Om Skolelederundersøgelsen

Skolelederundersøgelsen har to primære formål:

  • At danne grundlag for, at den enkelte lokalafdeling kan danne sig et indtryk af de lokale rammer og vilkår med henblik på at iværksætte en lokal proces, der sigter på at forbedre vilkårene.
  • At give formandskab og hovedbestyrelse det blik ind i vilkår og problematikker i skoleledelser landet over, som kan kvalificere det politiske arbejde i Skolelederforeningen.

Når undersøgelsen er afsluttet, udsendes lokalresultater og landsdækkende resultater til lokalforeningerne.

Skolelederforeningens sekretariat hjælper gerne med afdækning af problemstillinger og lokale processer med udgangspunkt i Skolelederundersøgelsen.

Undersøgelsen udsendes via foreningens lokale formænd.

Skolelederundersøgelsen 2023

Skolelederundersøgelsen 2023

Undersøgelsen, som er foretaget i slutningen af 2023, viser, at skoleledere drukner i for mange nye opgaver. Undersøgelsens resultater udsendes til lokalafdelingerne i løbet af januar 2024.

NyhedUndersøgelsen

Skolelederundersøgelsen 2021

Undersøgelsen, som blev foretaget i slutningen af 2021, viste, at landets skoleledere mangler tid til kerneopgaven.
Læs mere.

NyhedUndersøgelsen

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en medarbejder her direkte. Du kan også skrive til skolelederne@skolelederne.org eller ringe på tlf. 7025 1008

Nils Vilsbøl skolelederforeningen

Nils Vilsbøl