Kurser og arrangementer for TR/bestyrelse

Her får du overblikket over faste kurser og arrangementer for TR og lokalbestyrelse. Se vores kalender for aktuelle datoer.

Se kalender

For hele lokalbestyrelsen

grafisk fremstilling af årets bestyrelsesdag med tekst

Årets bestyrelsesdag

Skolelederforeningens lokale bestyrelser mødes årligt efter sommerferien til Årets Bestyrelsesdag. Her får I som lokalbestyrelse mulighed for at kvalificere jeres samarbejde, og vi sammenkæder nationale fokusområder med jeres lokale tiltag.

I 2024 afholdes bestyrelsesdagene i perioden den 4.-12- september fire steder i landet: Lyngby, Roskilde, Middelfart og Viborg.

Se mere om Årets bestyrelsesdag 2024 og tilmeld dig

Kurser for TR/næstformand

gruppebillede fra TR-kursus

TR-kursus

Skolelederforeningens TR-kursus retter sig mod lokalformænd og suppleanter, der ønsker at vide mere om rollen som TR. Vi kommer blandt andet rundt om løn, kontrakter, vilkår, overenskomst og samarbejdet med sekretariatet. TR-kurset er obligatorisk for alle valgte lokalformænd.

Næste TR-kursus er den 18.-19. september 2024 i Middelfart.
Tilmeld dig TR-kursus

Forhandlingskursus

Skolelederforeningens forhandlingskursus tager udgangspunkt i de konkrete situationer, en skoleleder står i. Formålet er, at deltagerne bliver endnu bedre til at varetage forhandlingssituationer på et avanceret niveau. Vi tager afsæt i den interessebaserede forhandlingsteori. Arbejdsformen veksler mellem oplæg og forskellige deltageraktiviteter. Det er for TR/næstformand.

Næste forhandlingskursus er den 22.-23. november 2023 i Middelfart.
Se mere om kurset og tilmeld dig

Møder for TR/næstformand

Repræsentantskabs­møde

Repræsentantskabsmøde afholdes én gang årligt i forbindelse med foreningens årsmøde i efteråret.


Læs mere

Formandsmøder

En til to gange om året afholder vi formandsmøder. Her samles hovedbestyrelse, sekretariat og lokalformænd fra hele landet.


Læs mere

Tværkommunale formandsnetværk

Som TR bliver du tilknyttet et af vores 11 tværkommunale formandsnetværk. Hvert af de tværkommunale formandsnetværk har et medlem af hovedbestyrelsen tilknyttet.


Læs mere

Kontakt os

Har du spørgsmål til vores arrangementer for TR/lokalbestyrelse? Du kan kontakte en medarbejder direkte eller få fat i os på tlf. 7025 1008 og mail skolelederne@skolelederne.org

Carina Termansen skolelederforeningen

Carina Termansen

Politisk konsulent

Claus Fagerlund skolelederforeningen

Claus Fagerlund

Politisk konsulent

Mia Devilli skolelederforeningen

Mia Devilli

Politisk konsulent