8. JUNI 2023

Skolelederforeningens hovedbestyrelse behandler kravene.