Afdelingsleder til specialundervisningsområdet Grønnevang Skole

Archives Jobs

Når vi hver især lærer at bidrage til fællesskaberne, og når fællesskaberne har plads til vores forskelle, får vi de bedste livsmuligheder!

Med det i tankerne så går arbejdet med børn og unge, der på den ene eller den anden vis er på kant af fællesskabet på to ben. Vi skal derfor arbejde med at danne og udvikle fællesskaber i klasserne, hvor vi både tilgodeser den enkeltes behov, og samtidig arbejde med, at den enkelte tilegner sig kompetencer til at bidrage til trygge, udviklende og lærerige fællesskaber.

Vi har børn og unge i skolen, hvor vi skal gå på begge ben, og vi har børn og unge med særlige behov, hvor et særligt specialiseret tilbud er en forudsætning for deres udvikling. Vi har derfor også børn og unge, der er visiteret til specialiserede undervisningstilbud.

En distriktsskole i Hillerød Kommune står for mange processer i forhold til visitation til specialtilbud og i forhold til børn og unge, der er visiteret, og som kommer fra vores skoledistrikt. Grønnevang er et stort distrikt, så der er opgaver både i forhold til fællesskaber og børn og unge i klasserne og med arbejdet med børn i specialundervisningen.

Vil du sammen med os være med til at udvikle og lede vores arbejde på begge områder, så søg stillingen som afdelingsleder på Grønnevang Skole, og inden du søger, så giv et kald eller kom på besøg, så du kan høre mere om opgaverne, og vi kan høre lidt om dig.

Vi søger en kollega til vores lederteam med 8 afdelingsledere og en distriktsskoleleder. Vi er sammen om opgaven, og vi trives også godt med hinanden socialt. Begge dele er helt nødvendige, for vi bruger meget tid på arbejde og meget tid sammen.

Som leder i Hillerød vil du blive en del af ledelsesfællesskabet på tværs af kommunens skoler både professionelt og socialt, og som ny leder på skoleområdet vil du indgå i et netværk med andre nyansatte ledere i Hillerød skolevæsen.

Arbejdsopgaver

 • Samarbejde med lederkollegerne om udvikling af klassernes fællesskaber og elevernes kompetencer
 • I samarbejde med lederkollegerne lede de interne specialundervisningstilbud, hvor eleven går i en almenklasse med støtte i 12 lektioner om ugen.
 • Samarbejde med både lederkolleger og samarbejdsparter i PPR og familiesektionen om visitationsprocesser, når vi sammen har udtømt alle andre muligheder for, at en elev kan være i trivsel og udvikling i skolens fællesskaber
 • Arbejde med dokumentation, indstillinger og afgørelsesbreve
 • Arbejde med dokumentation i administrative systemer er en stor del af opgaven.
 • Vi har elever i interne tilbud på alle afdelinger samt i en del specialskoler uden for Grønnevang Skole, så du skal have lyst til at bevæge dig rundt i din bil. Du vil desuden få eget kontor på en af afdelingerne.

Faglige kompetencer

 • Har viden om og interesse i specialundervisning
 • Har erfaring med folkeskolen
 • Kan lede møder, stå for opfølgning, arbejde systematisk med både overblik og sans for detaljer, og har lyst – og evne til at navigere inden for det serviceniveau, der er politisk besluttet, og hvor vi altid stræber mod det bedste af det mulige
 • Evnen til at skrive præcist, fagligt og sagligt er helt nødvendig
 • Teknisk kunnen inden for administrative systemer, men ikke nødvendigvis erfaring
 • Relevant faglig uddannelsesbaggrund
 • Som leder skal du enten have eller tage diplomuddannelse i ledelse ved siden af en travl hverdag. Det har du mulighed for at begynde på et år efter, du er tiltrådt.

Personlige egenskaber

 • Blik for hvad der skal til for at skabe de bedste rammer for medarbejdere og elever
 • Anerkendende tilgang til elever, forældre, medarbejdere og kolleger
 • Arbejdsom og får opgaverne fra hånden
 • Systematisk og god til at skabe og bevare overblik
 • Kan arbejde selvstændigt og loyalt ud fra de rammer og værdier, der er besluttet
 • Har klare værdier i forhold til det at være ansat i offentlig forvaltning

Om Grønnevang Skole

Se mere om os på Grønnevang Skoles hjemmeside.

Grønnevang Skole afspejler mangfoldigheden i vores samfund. En grundlæggende værdi i folkeskolen er at skabe sammenhængskraft i samfundet, ved at vi mødes på tværs af alle skel, og Grønnevang Skole er netop mangfoldig. Børn og familier er afhængige af, at vi behandler dem med respekt, møder dem i deres behov og går vejen med dem, og medarbejderne har brug for ledere, der faciliterer en hverdag, der giver de bedst mulige betingelser for, at de kan lykkes i deres opgave, og som understøtter pædagogisk og didaktisk udvikling.

Skoleleder i Hillerød Kommune

Som leder i Hillerød Kommune bliver du en del af et aktivt, professionelt ledelsesfællesskab på tværs af skolerne med fokus på videndeling og sparring. I Hillerød Kommune er den fælles vision om fremtidens folkeskoler formuleret i Hillerød Kommunes skolepolitik 2021-25 med fokus på, at alle elever skal opleve sig selv som en del af et fagligt og socialt fællesskab og skabe forudsætninger for, at alle unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse – uanset baggrund og forudsætninger. Som leder i Hillerød Kommune vil du desuden være med til at implementere et politisk vedtaget program med fokus på at udvikle stærkere børnefællesskaber, der skaber deltagelsesmuligheder for flere børn i almenfællesskabet. Programmet består bl.a. af praksisnær kompetenceudvikling af medarbejdere fx gennem udvikling af teamsamarbejdet, anvendelse af pædagogisk analyse og co-teaching. Der er samtidig igangsat et ledelsesudviklingsforløb med fokus på den faglige ledelse af en inkluderende praksis. Kompetenceudviklingsforløbet foregår dels i det store ledelsesfællesskab på tværs af skolerne i kommunen og dels i vores eget ledelsesteam på skolen.

Ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes besat 1. august 2024.

Afdelingsledere i Hillerød Kommune indplaceres på grundlønstrin 48, og lønnen fastlægges ud fra kvalifikationer.

Interesserede ansøgere kan kontakte distriktsskoleleder Anja Athar på telefon 72 32 73 40 eller mail aath@hillerod.dk.
Hvis du er interesseret i et skolebesøg er det bedst at tage hurtig kontakt, så vi kan aftale et tidspunkt, hvor vi kan mødes.

Indsend Ansøgning med CV, relevante eksamensbeviser samt relevante udtalelser

Ansøgningsfrist

15. juni 2024.
Vi holder første runde samtaler den 19. juni og anden runde samtaler den 26. juni.

Hos os er det ikke kun arbejdet, der tæller, men også menneskene bag.

I fællesskab gør vi hver dag en forskel for kommunens mere end 54.000 borgere, og vi sætter pris på det helt særlige bidrag, som du kommer med. Vi er stolte af at gå nye veje og sammen finde løsninger på de udfordringer, som møder os. Hillerød Kommune er en fleksibel arbejdsplads, hvor vi tror på værdien af både forskellighed og sammenhold. Det er vigtigt, at alle føler sig anerkendt og respekteret, for hos os er arbejdsglæde en forudsætning for den gode kvalitet og tilfredse borgere.

Ansøg om jobbet

Administrativt stærk og visionær viceskoleleder

Archives Jobs

Drives du af lyst til at arbejde med strukturer, skemaer og administration? Ønsker du samtidigt at være på en skole, der altid er optaget af, hvordan vi kan gøre skoledagen endnu bedre for elever, personale og forældre? Så skal du søge til Toftlund Distriktsskole.  

Vi søger en dygtig vicedistriktsskoleleder, der vil arbejde sammen med et engageret ledelsesteam og en dygtig og en konstruktiv personalegruppe.

Kernen i jobbet er, at du som vicedistriktsleder er ansvarlig for at skabe en sammenhæng i skolens drift, således at dagligdagen fungerer for elever og personale. Skemaer, planlægning og koordinering af personalets arbejdsopgaver er en stor del af dine opgaver, ligesom forberedelse og håndtering af skoleårets planlægning også er det. Derudover samarbejder du med skolelederen om den økonomiske drift. Dit fokus skal være på at organisere og koordinere de gode rammer, så elevernes læring og medarbejdernes arbejdsmiljø har rum og plads til at udvikle sig.

Du bliver en del af Toftlund Distriktsskoles energiske og udviklingsorienterede ledelsesteam, der består af skoleleder, filialleder, specialafdelingsleder, pædagogisk leder og SFO-leder. Ledelsesteamets samarbejde er præget af gensidig respekt, humor og arbejdsomhed, og vi ser det som givende at blive udfordret på vores praksis, så vi når de mål, vi sætter os.

Dine opgaver er, at

 • lede distriktets daglige administration i samarbejde med sekretærer og ledelsesteam
 • være leder af de administrative, driftsrelaterede opgaver
 • være overordnet ansvarlig for den administrative del af skoleårets planlægning i samarbejde med ledelsesteamet
 • arbejde med den økonomiske drift
 • være medvirkende til løsning af enkelte undervisningsopgaver (for eksempel i udskolingen)

Vi er meget optaget af Makerspace og teknologiforståelse og har et godt samarbejde med det lokale erhvervsliv, ligesom samarbejdet med UU og ungdomsuddannelserne er vigtigt for os. Det vil også være opgaver, du bliver en del af, så disse tiltag fortsat udvikler sig.

Du har

 • en uddannelse som lærer eller pædagog med en bred erfaring fra skoleverdenen
 • gerne ledererfaring eller et stærkt ønske om at udvikle dig til leder i praksis. Dette kan være suppleret med efter- og videreuddannelse, for eksempel en diplomuddannelse i ledelse
 • meget gerne erfaring med planlægning og styring gennem forskellige planlægningsværktøjer.

Du byder ind med

 • struktur, vedholdenhed, selvstændighed og humor
 • sans for overblik i komplekse administrative opgaver
 • en god evne til at skabe relationer til både medarbejdere, elever og forældre
 • nysgerrighed og lyst til at prøve nye ting af
 • faglig styrke udi i tekniske programmer, der understøtter skolens drift, og alternativt stor interesse i at lære at bruge det.

Vi har

 • et fagligt dygtigt og engageret personale, der arbejder målrettet på både at udfordre og løfte vores elever på alle parametre
 • et arbejdsmiljø, hvor vi vægter en åben, positiv og anerkendende tilgang til hinanden og til de opgaver, vi skal løse
 • årgangs- og afdelingsteam, der både udlever og udvikler det professionelle teamsamarbejde, og som ved, at opgaver løftes bedst i samarbejde
 • et tæt og respektfuldt samarbejde lærere, pædagoger, ledelse og skolebestyrelse imellem
 • et ledelsesteam, der samarbejder og arbejder teamorganiseret med fokus på god opgaveløsning, sparring og refleksion. I ledelsen er der ansvar og råderum inden for de opgaver, den enkelte leder er ansvarlig for.

Toftlund Distriktsskole er en skole med godt 450 elever. Omkring 45 går på vores specialafdeling Høllevang, 72 har deres gang på Agerskov Skole, mens resten er på Toftlund Skole. Der er 47 lærere og 28 pædagoger fordelt på de tre matrikler.

Løn efter gældende overenskomst og personlige kvalifikationer.

Kommunens uddannelsesstrategi er kendetegnet ved at være værdibaseret, hvor læring, dannelse og mestring er nøgleord.  Kommunen har desuden løbende fokus på fastholdelse og udvikling af god ledelse og på at sikre gode rammer for dette.

Hvis du vil vide mere om skolen, kan du kontakte distriktsskoleleder Pernille Paaby på tlf. 30 36 63 05 / e-mail pp5@toender.dk, eller bestyrelsesformand Palle Gormsen på tlf. 26 93 92 53. Du er også meget velkommen til at komme og besøge os, og se vores skønne skoler ved selvsyn.

Ansøgningsfristen er den 1. juni 2024. Vi afholder første samtale den 4. juni og anden samtale den 13. juni. Der bliver foretaget personprofiltest imellem de to samtaler. Vi forventer, at du kan tiltræde senest den 1. august 2024.

Se også vores hjemmeside og se mere om, hvad distriktet kan tilbyde og på Tønder Kommunes hjemmeside for at få indblik i Tønder Kommunes skolevæsen generelt.

Du søger stillingen ved at sende ansøgning, CV og anden dokumentation elektronisk via ansøgningslinket. Du modtager en kvittering for ansøgningen, men vær opmærksom på, at kvitteringen og en eventuel invitation til samtale kan ende i dit spamfilter.

Ansøg om jobbet

Skoleleder til Tømmerup skole

Archives Jobs

Skoleleder med drive og fokus på faglig udvikling

Vores nuværende skoleleder har søgt nye udfordringer, derfor søger vi nu efter en ny leder til Tømmerup skole og SFO.

Vi er muligvis en af de mindste skoler i Kalundborg Kommune, men vi er inde i en stor udvikling! Det betyder at du skal kunne fortsætte de gode takter, så vi bliver ved med at skabe balance mellem den høje faglighed og den gode trivsel for eleverne.

Det betyder også, at du skal være i stand til at inddrage både medarbejdere og skolebestyrelsen i den fortsatte udvikling af Tømmerup skole og SFO, ligesom du kan få mange ideer til at blive til virkelighed, ved at sætte mål og prioritere indsatserne.

Du vil godt nok være den eneste leder på skolen, men dagligdagen er præget af et tæt samarbejde med skolesekretær, medarbejdere, forældre og øvrige skolelederkolleger fra vores andre folkeskoler. Her tænkes både på det store skoleledernetværk, men i særdeleshed også på den mulighed du har for sparring med lederkolleger på nogle af de øvrige mindre folkeskoler.

Det er vigtigt for os, at du forstår betydningen af gennemsigtighed i opgavefordelingen og prioriteringerne for både medarbejdere, elever og forældre, samt at du kan skabe sammenhæng og mening i mange hensyn og indsatser, så der sikres konkrete resultater og afslutning af opgaver.

Som leder er du synlig for elever, forældre og medarbejdere – altså en leder man kan mærke, vil noget! Du kan skabe relationer og netværk, både i og udenfor Tømmerup skole, fordi du anerkender betydningen af at Tømmerup skole skal være en aktiv folkeskole i lokalsamfundet. Det er nemlig en fælles opgave at skabe en god og attraktiv skole.

For at få succes i jobbet skal du have mod på at sætte ledelsesmæssige rammer for en rutineret og selvkørende personalegruppe, både ved at insistere på ledelse og ved at give plads. Det kan gøres ved hjælp af en åben dialog i øjenhøjde – også ved de svære samtaler.

Vi har store forventninger til vores nye skoleleder, men vi er ret fleksible ift. din ledelseserfaring. Vi er nemlig positive overfor både ledere med mange års ledelseserfaring samt talenter, som skal i gang med nogle af de første ledelsesskridt i karrieren.

Se den fulde job- og personprofil her: Profil skoleleder Tømmerup skole

Din profil

Vi søger en skoleleder, der gerne har ledelseserfaring og som er bevidst om ledelsesopgaven i en politisk styret organisation. Dertil indsigt i ledelsesopgave med ressourcestyring, struktur og god planlægning som fundament for den faglige ledelse. Du skal med andre ord være stærk på det faglige og have lyst og evne til at tilegne dig ny viden inden for området.

Du skal have undervisningskompetence på folkeskoleområdet. Derudover skal du:

 • Kunne finde balancen mellem drift, administration og faglig ledelse tæt på.
 • Have evnen til at bevare det store overblik i komplekse situationer.
 • Have ambitioner på børnenes vegne ved at skabe resultater via de kompetencer der er brug for
 • Have et skarpt blik for medarbejdernes motivation og teamsamarbejde samt arbejde systematisk for at skabe rum for faglig dialog. Du forstår betydningen af at være synlig blandt medarbejdere og elever i undervisning og aktiviteter
 • Kunne balancere mellem forankring og fornyelse på en skole med mange traditioner og med et konstant behov for udvikling
 • Være handlekraftig, synlig og tydelig – og samtidig være lyttende og anerkendende
 • Kunne prioritere den faglige sparring med medarbejderne – og tage aktivt del i arbejdet omkring børn, forældre og bestyrelse
 • Være kreativt tænkende, have humor og kunne lede med et glimt i øjet
 • Være visionær og udviklingsorienteret og have et godt blik for skolens muligheder og samarbejdsrelationer
 • Have hjertet på rette sted og evne at være kulturbærer og værdiskaber
 • Kunne lade dig inspirere af medarbejderne og samtidig kan lede på op, ned og ud
 • Være stærk kommunikativt og handlekraftig, når det kræves
 • Have ledelseserfaring indenfor skoleverdenen og gerne en relevant lederuddannelse, evt. på PD-niveau eller er klar til at påbegynde det
 • Have økonomisk, IT-fagligt, administrativt og pædagogisk overblik
 • Kunne arbejde tæt sammen med administrationen og forstå vigtigheden i at forvalte beslutninger ”oppefra”.

Derfor skal du vælge os

En spændende lederstilling med masser af udviklingsmuligheder på enheder med gode faciliteter. Området er veldrevet og har lange traditioner, der kan og skal udvikles videre. Du vil blive en del af et stort velfungerende ledernetværk i Kalundborg Kommune, og du vil blive tilbudt en mentorordning det første år.

 Samtidig tilbyder vi muligheden for at realisere høje faglige ambitioner i tæt samspil med øvrige skoleledere, direktøren for børn og ungeområdet samt kompetente kolleger i fagforvaltningen. Samtidig tilbydes et tværfagligt samarbejde med skolesocialrådgivere, ungdomsuddannelser, SSP, virksomheder og mange flere. Vi har en flad organisation, hvor skolelederne indgår i direkte reference til direktøren. Det giver både muligheder for at indgå i et strategiske samarbejde i hele skolelederkredsen i udviklingen af det samlede folkeskoleområde – og forudsætter samtidig en evne til at lede opad med forståelse for vilkårene i en politisk styret organisation.

Løn og ansættelsesvilkår

De ambitioner og krav, der knytter sig til skolelederstillingen, muliggør en lønaftale på omkring 576.000 kr. årligt. Dertil kommer pension.

Hvis du vil vide mere

Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til direktør Michael Gravesen tlf. 21 13 04 19

Ansøgning

Ansøgning uploades senest den 7. juni 2024, via nedenstående link.

Den 10. juni 2024 træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der indkaldes til 1. samtalerunde. De udvalgte ansøgere får besked samme dag.

1. samtalerunde afvikles den 13. juni 2024 i tidsrummet kl. 16.00 – 21.00.

Kompetenceprofilen for de ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde, afvikles i uge 25 2024. Tilbagemeldingen tager ca. 1,5 time.

2. samtalerunde afvikles den 25. juni 2024 kl. 16.30 – 20.00.

Ansøgeren forventes at tiltræde den 1. august 2024.

Om os

I Kalundborg Kommune er vi optaget af, at vores borgere, virksomheder, foreninger og institutioner får den bedst tænkelige service. Det kan vi kun levere hvis vi har dygtige og motiverede medarbejdere. Derfor er vi dedikeret til at støtte medarbejdernes personlige og faglige udvikling, og sikre en dynamisk og fleksibel arbejdsplads.

Hos os er medarbejderne med til at gøre en forskel hver dag, sammen med ca. 3500 kollegaer.  Kalundborg Kommune er placeret i noget af Danmarks smukkeste natur – og er samtidig hjemsted for en række af de industrier der bidrager mest til den danske økonomi – med vægt på biotech- og energiproduktion.
Der bor cirka 49.000 mennesker i Kalundborg Kommune, som også er hjemsted for flere og flere uddannelser, der er med til at understøtte udviklingen i kommunen.

Du kan læse mere om Kalundborg Kommune som arbejdsplads Vores medarbejdere (kalundborg.dk), finde generelle oplysninger om Kalundborg Kommune (Flyt til Kalundborg) eller lytte til vores podcast-serie Karriere på Kalundborgsk Podcast (kalundborg.dk)

Vi opfordrer alle uanset baggrund, køn, religion mv. til at søge.

I Kalundborg Kommune har vi en generel politik om indhentning af straffeattest.

Ansatte som i deres ansættelse har adgang til personfølsomme oplysninger, skal have privat MitID, fordi de skal identificere sig med deres private MitID Dette for at efterleve den skærpede lovgivning og derved sikre borgernes tillid til, at alle myndigheder, herunder Kalundborg kommune, behandler personfølsomme oplysninger sikkert.

Ansøg om jobbet

Viceskoleleder til Baggesenskolen - Genopslag

Archives Jobs

Vi søger en viceskoleleder, der har lyst til at være en del af et udviklingsorienteret ledelsesteam, hvor vi sammen skaber sammenhæng i spændingsfeltet mellem drift, udvikling, trivsel og læring.

Vi søger en viceskoleleder, der er stærk i relationsarbejdet både til elever, forældre og personale. Du skal understøtte elevernes trivsel, det socialfaglige arbejde og udvikling af både faglige og sociale kompetencer hos eleverne. Du skal se mangfoldighed som en styrke og have et positivt børnesyn.

Baggesenskolen – en skole med deltagelsesmuligheder for alle

”På Baggesenskolen ønsker vi at understøtte elevernes chanceligheder gennem et øget fokus på at skabe deltagelsesmuligheder i skolens faglige og sociale fællesskaber for alle elever”

Baggesenskolen er en byskole beliggende i centrum af Korsør tæt på skov og strand. Det er en to-sporet skole med masser af potentiale, dygtige engagerede medarbejdere og ca. 530 skønne elever fordelt på 0. – 9. klasse inkl. 3 modtageklasser og 2 mellemformsklasser. Skolen har gode og velholdte faciliteter med inspirerende læringsmiljøer, separate SFO-lokaler, flot inspirerende PLC og et multihus med højt til loftet.

Vi har en dygtig administration, der blandt utallige andre opgaver varetager vikardækningen. Ledelsen består af en skoleleder med overordnet ansvar for den pædagogiske udvikling, økonomi og personalet. En SFO-leder, der har fokus på elevernes trivsel både i skole og SFO-delen. Desuden har vi en engageret skolebestyrelse.

Vi kan tilbyde

 • en engageret og udviklingsorienteret medarbejderstab
 • et stærkt administrativt og pædagogisk ledelsesteam
 • et godt arbejdsmiljø, der lægger vægt på teamsamarbejde – også i ledelsen
 • en skole der prioriterer en høj grad af faglighed. Alle klasser bliver testet to gange årligt, i dansk, matematik og trivsel, for at kunne følge deres progression
 • en skole der lægger vægt på elevernes, forældrenes og medarbejdernes ansvarlighed
 • at skole og hjem mødes i et åbent og gensidigt forpligtende, ligeværdigt og tillidsfuldt samarbejde
 • en skole med forpligtende team, både som leder og medarbejder
 • en SFO med høj faglighed og stor tilslutning

Vi forventer, at du

 • indgår aktivt og loyalt i skolens ledelsesteam
 • er læreruddannet og har ledelseserfaring, eller har et ønske om at gå ledelsesvejen
 • kommunikerer på en måde der anerkender, motiverer og begejstrer
 • har erfaring med supervision og faglig/didaktisk rådgivning og vejledning
 • anser samarbejdet med eksterne fagprofessionelle og forældre som væsentligt
 • strukturerer, fastholder og afslutter opgaver i en travl hverdag
 • kan omsætte strategiske mål til konkrete handlinger i hverdagen i dialog med personalet
 • en synlig leder, der har en positiv tilgang til elever, forældre og personale
 • vil arbejde med fagfordeling og skemalægning
 • kan varetage opgaver med afholdelse af afgangsprøver

En fordel kunne være

 • kendskab til barnets lov
 • kendskab til administrative programmer
 • kendskab til prøveafvikling
 • at have en vejlederuddannelse

Yderligere oplysninger

Du kan aftale besøg eller høre mere om stillingen ved at kontakte

 • skoleleder Helle Smidt Haim på telefon 21 57 02 84 / 58 57 23 81

Du kan læse mere om skolen på Baggesenskolens hjemmeside (nyt vindue)

Ansættelse er pr. 1. august 2024 og sker i henhold til gældende overenskomst.
Der vil blive indhentet børne- og straffeattest samt referencer.

Ansøgningsfrist

 • 11. juni 2024 kl. 8.00 via ‘Søg stillingen’ i opslaget.

Der vil være to samtaler. Første samtalerunde afholdes mandag den 17. juni 2024 fra kl. 15.00. Anden samtale afholdes torsdag den 20. juni 2024 fra kl. 16.00.

Ansøg om jobbet