Genopslag – Skoleleder til Mølleskolen i Ry

Archives Jobs

Ry er en by med vækst, og Mølleskolen er den store skole på egnen med stigende elevtal.

Skolen er kendt for spændende udviklingsprojekter, og de seneste år har man hentet en del projektmidler hjem til bl.a.  etableringen af FabLab, Makerspace, Madskole og læringsrummet Almas Intelligente Have.  Skanderborg Kommune søger nu en ny skoleleder til skolen, der på sin egen måde kan videreføre den udviklingsorienterede kultur og bringe skolen sikkert igennem de forandringer, der kommer til at pågå de kommende år med bygningen af en ny skole i byen med heraf følgende strukturelle ændringer.

Elever, medarbejdere og forældre på Mølleskolen er stolte af deres skole. Gennem målrettede indsatser er skolen blevet kendt for en høj elev- og medarbejdertrivsel, og nationalt har skolen markeret sig som et sted, hvor man har haft mod til at tænke nye pædagogiske tanker, der udnytter de ministerielle rammer for folkeskoledrift, og sætte konkrete handlinger bag tankerne om, hvordan man underviser og danner børn og unge i relation til det 21. århundredes kompetencer. Skolen har stærke værdier om at være en projekt- og udviklingsskole, og man bruger mange kræfter på at samle midler og skabe partnerskaber, så man kan lykkes med projekterne.

Ry er et tilflytningsområde, og Mølleskolens elevtal har de seneste år været stærkt stigende, hvorfor der er truffet politisk beslutning om at bygge en ny skole og daginstitution ved Ry Hallen. Når den nye skole står klar i 2026, vil der i samarbejde med børn, forældre og den nye skole blive udlignet i elevtallet for de yngste elever, hvorefter Mølleskolen over åre vil få en klar overvægt af udskolingselever.

Skanderborg Kommune søger nu en ny skoleleder, der med sin egen stil og på sin egen facon kan videreføre, implementere og drifte alle de spændende søsatte projekter, men som samtidig evner at lede skolen godt igennem de forandringer, der pågår if. med skolebyggeriet, overflytning af elever og medarbejdere og etablering af nye samarbejdsflader med den nye skoleledelse på den nye skole. Mølleskolens nye skoleleder skal således favne og lykkes i mange forskellige arenaer både som lokal udviklingsorienteret skoleleder, der fortsat skal sætte Mølleskolen på landkortet, og som dygtig ledelseskollega for de øvrige skoleledere i området, så kvaliteten i det samlede folkeskoletilbud for egnens børn og unge og hensigtsmæssige overgange sikres. Rammerne på skolen og i Skanderborg Kommune er bredde, så der er i høj grad plads til, at den nye skoleleder kan sætte sit eget præg på en i forvejen veldrevet skole og være Mølleskolens skoleleder på sin måde.

Du er som kandidat sikkert læreruddannet eller har en lignende faglig uddannelse, du har opøvet en solid ledelseserfaring – og gerne erfaring med ledelse af ledere – i en pædagogisk kontekst, og så har du har – eller er i gang med – en lederuddannelse på diplom- og/eller masterniveau. Som person er du en energisk, ambitiøs, strategisk og empatisk relationsleder med god intuition og et vist gehør. Du er entreprenant og udviklingsorienteret, men også struktureret i forhold til sikre, at alle skibe i søen kommer i land. Og så udviser du et betydeligt ledelsesmod, der betyder, at du fremstår tydelig, præcis og professionel i din kommunikation både internt og eksternt.

Læs mere om den spændende stilling her.

Spørgsmål kan rettes konfidentielt til
Chefkonsulent Mercuri Urval, Carsten Gløvermose Nielsen, telefon 30 25 98 01, mail: carsten.glovermose.nielsen@mercuriurval.com

Du kan også kontakte Chef for skoler, specialtilbud og PPR, Skanderborg Kommune, Peter Bech Milsgaard på telefon 24 99 91 46 eller mail peter.bech.milsgaard@skanderborg.dk

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV via linket i opslaget.

Ansøgningsfrist
3. december 2023 kl. 23.59.
Samtaler planlægges afholdt hhv. 11. og 18. december.
Der vil være testforløb mellem de to samtaler – herunder testinterview hos Mercuri Urval den 13. eller 14. december 2023.

Tiltrædelse vil være 1. februar 2024.

I Skanderborg Kommune ser du flere barnevogne, træer og søer end andre steder i landet. Her er udsigt. Ikke kun til Danmarks smukkeste natur, men også til aktive lokalsamfund, vækstvirksomheder og et foreningsliv i særklasse. Som arbejdsplads er Skanderborg Kommune kendt for flad struktur og højt til akustikloftet. Velkommen til naturligt overskud.

Ansøg om jobbet

SKOLELEDER TIL SILD DANSKE SKOLE

Archives Jobs

SKOLELEDER SØGES TIL DEN DEJLIGE NYE- OG OMBYGGET SILD DANSKE SKOLE I VESTERLAND

Dansk Skoleforening for Sydslesvig søger en ny skoleleder til Sild Danske Skole med tiltrædelse 01.02.2024.
Nu har du muligheden for at blive vores nye skoleleder og kulturskaber som i et stærkt fællesskab kan fortsætte med at videreudvikle Sild Danske Skole. Skolen er en helt unik perle tæt på naturen og rummer friske børn og dygtige medarbejdere og som lige er blevet moderniseret til et nyt læringsunivers.

Skoleforeningen søger per 1. februar 2024 eller snarest derefter en engageret og struktureret skoleleder med gennemslagskraft og et stort organisationstalent til at videreudvikle Sild Danske Skoles igangværende og kommende indsatser.

Som skoleleder bliver du del af et engageret dansk mindretalsliv, hvor forældre med hjerteblod og vind i håret støtter aktivt op om deres skole, de danske traditioner, de frisiske fester Biikebrennen og Petridag foruden skolens egne fester. Vores nye leder bør med nærhed og nærvær være del af den lokale tradition.

Sild hedder på nordfrisisk Söl` og på tysk Sylt. Øen er Tysklands største ø i Nordsøen. Øen er beliggende mellem Amrum og vadeshavsøen Rømø i DK. Øen har ca. 21.500 indbyggere, hvoraf knap 10.000 bor i hovedbyen Vesterland. Øen er meget turistpræget. På øen er der dejlige naturområder med mange muligheder for outdoor-aktiviteter. Du bor og arbejder der, hvor andre holder ferie.

Sild Danske Skole er øens danske grund- og fællesskole og har elever op til 8. klasse. Pt. er der 87 elever, og der er i alt 15 ansatte, hvoraf der er 10 lærere. Skolen er kendt for sine glade og aktive børn, kreative projekter og musik- og teaterforestillinger.

Vi ønsker os en synlig skoleleder, der med viden og erfaring er god til at kommunikere med elever, ansatte og forældre samt brænder for at drive og videreudvikle en god skole.

Du kommer til at indgå i et stærkt arbejdsfællesskab med et godt samarbejdsklima på tværs af alle medarbejdergrupper og med et tæt skole-hjem-samarbejde.

Her kan du være med til at udvikle nye visioner og fremme handlingsplaner for stedet samt styrke mindretallets ansigt også ud over øens grænser.

Din lederopgave bliver blandt andet at arbejde målrettet med fælles værdier, kultur og en pædagogik som tager sit udgangspunkt i Skoleforeningens vedtægter, indsatsområder og den overordnede målsætning for arbejdet med læreplaner med fokus på elevernes trivsel og udbytte af undervisningen. Som mindretalsinstitution er skolen også altid et kulturcenter, der samler aktiviteter omkring kultur og vores danske fællesskab. Vi ser gerne, at vores kommende leder også trives i dette lille mindretals-samfund.

Som ny leder vil du indgå i tæt og spændende netværksledelse sammen med de 7 øvrige skoler i fællesskoledistriktet, med dagtilbuddet og Børne og Ungdomshuset på øen.

Til opgaven er der tilknyttet undervisningsforpligtelse. Linjefag i engelsk vil være en fordel.

Kan du genkende dig selv i følgende:

 • er anerkendende, dialogsøgende, fleksibel og robust,
 • praktiserer ledelse tæt på medarbejderne,
 • er autentisk, reflekterende samt har en konstruktiv tilgang til udfordringer,
 • har relevant erfaring og uddannelse,
 • kan understøtte skolens daglige arbejde, udvikling samt skolens nye hjemmeside,
 • har lyst og kompetence til at stå for fagfordeling og skemalægning,
 • har administrative og økonomiske kompetencer,
 • nærværende personaleleder

Vi forventer af dig:

 • Du er synlig, tydelig og nærværende over for børn, forældre og medarbejdere
 • Du er nysgerrig på elevers læring og ser berigelsen i som pædagogisk leder også at have undervisningstimer
 • Du skal have vilje og evne til at lede opgaven omkring elevernes læring og trivsel
 • Du ser elever, medarbejdere og forældre som samarbejdspartnere
 • Du ser muligheder frem for begrænsninger
 • Du er rummelig, lyttende og vægter dialog højt også ved kritiske emner
 • Du er god til at skabe overblik i skolens hverdag
 • Du har et godt humør
 • Er team-player, visionær, fleksibel og formår at træffe klare og retfærdige beslutninger
 • Du er optaget af personaleledelse og at få det bedste frem i medarbejderne gennem en understøttende samt anerkendende ledelsesstil
 • Du er imødekommende og har lyst til at påtage dig ledelsesansvar
 • Du ser glæden ved den administrative side af arbejdet
 • Du kan uddeligere opgaver under ansvar til elever, medarbejdere og forældre
 • Du kan fastholde, implementere og forankre nye tiltag

Vi tilbyder dig:

 • en professionel samarbejdskultur med fokus på faglighed og udvikling
 • et engageret, professionelt og kompetent personale
 • et trygt og inspirerende læringsmiljø
 • en engageret forældregruppe,
 • et aktivt lokalsamfund som bakker skolen op

Vi ønsker os en leder med ledelseserfaring, gerne med en ledelsesuddannelse eller lysten til at tage en, og som i samarbejde med alle aktivt vil medvirke i videreudviklingen af skolens professionelle læringsfællesskab.

Se også nærmere på foreningens hjemmeside www.skoleforeningen.org og få et mangfoldigt indblik i en spændende pædagogisk hverdag i vores mindretalsinstitutioner.

Du kan få nærmere oplysninger ved at kontakte skolechef Søren Neess Priisholm på tlf.: +49 (0) 461 5047 113 eller på mail: Soeren.Priisholm@skoleforeningen.org.

Løn og ansættelse efter gældende overenskomster ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Skolelederen har det pædagogiske-, ledelses-, personalemæssige samt administrative ansvar iht. de regler og retningslinjer, der gælder ved Skoleforeningen.

Ansøgning med relevante bilag (bl.a. kopier af eksamensbeviser på læreruddannelsen og udtalelser) sendes elektronisk til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist er torsdag den 07.12.2023

Samtaler er planlagt til uge 51

Stillingen skal besættes per 1. februar 2024 eller snarest derefter

Vi glæder os til at høre fra dig!

Ansøg om jobbet