Flere skoleledere oplever, at det er blevet sværere at finde egnet personale til ledige stillinger. Det viser en stikprøve, og næstformand Dorte Andreas mener, at rekrutteringsudfordringerne både fordrer til, at vi tænker nyt og slækker på krav.

Ansøgere der aldrig dukker til samtaler. Høje forventninger til løn og mindre mobilitet. Det er nogle af de udfordringer skoleledere oplever at løbe ind i, når de slår stillinger op og skal ansætte personale.
I en stikprøve som Skolelederforeningen har foretaget blandt 27 skoleledere fra hele landet, svarer 50%, at det i år har været meget eller lidt sværere end tidligere år at finde egnet personale til ledige stillinger.
40 procent svarer, at der efter sommerferien var ubesatte stillinger på deres skole. Omtrent lige så mange svarer, at de har stillinger, der er besat med ikke uddannet personale, der i denne sammenhæng er personale uden en lærer eller pædagoguddannelse.

Det er helt kendte problemstillinger for næstformand i Skolelederforeningen Dorte Andreas. Især når der bliver spurgt til hvilke fag, der er særlig svære at få dækket af uddannet personale. Her bonger tysk, fysik/kemi og musik især ud. Dorte Andreas mener, det kalder på en nyt mindset:

”Det er nødvendigt, at vi tænker anderledes. Blandt andet skal vi overveje, hvordan vi kan bruge de ressourcer, vi har, bedst. For eksempel er der mangel på tysklærere i det meste af landet. Bare ikke i Haderslev, hvor der er en læreruddannelse som har flere studerende fra blandt andet Sydslesvig. Vi kan jo undersøge, hvordan vi kan udnytte den ressource i resten af landet,”

— siger Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen.

Andre kompetencer

Flere skoleledere beskriver i stikprøven, hvordan de har fokus på at finde egnet personale. Der bliver både brugt kræfter på at synliggøre ledige stillinger og flere peger på indsatser rettet mod vikarer og praktikanter. Næstformand Dorte Andreas mener som udgangspunkt, at vi skal ansætte uddannede lærere, men det er desværre ikke altid muligt, og derfor skal vi også være åbne overfor andre faggruppers kompetencer:

”Vi bliver nødt til at være villige til at tage akademisk personale ind og efterfølgende give dem de kompetencer, de må mangle – for eksempel i forhold til pædagogik.”

Linjefagskompetencer

Et andet bespænd er kravet om linjefagskompetencer. Her mener Dorte Andreas det er på tide, at der fra politisk side bliver blødt op:

”Der er en masse små fag som for eksempel kristendom, hvor det er næsten umuligt at få lærere med linjefagskompetencer. Her bør det være muligt at se bort fra kravet som udgangspunkt, og så efteruddanne de lærere, der varetager faget,”

— siger Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen.

Mangel på skoleledere

Det er ikke kun lærere og pædagogstillinger, det kan være svært at få besat. Det er også blevet en udfordring af finde kvalificerede skoleledere. For fem-seks år siden var problemet, at mange var på vej på pension, men den pukkel er vi ved at være forbi. To tredjedele af lederne er udskiftet de seneste fem år, og aldersgennemsnittet er helt anderledes end for nogle år siden. Det nye er, at der overhovedet ikke er nok kvalificerede ansøgere til de stillinger, der er.

”Intet tyder på, at den udfordring bliver mindre. Jeg tror, der er mange faktorer, der spiller ind, som vi med fordel kan kigge på. Det handler blandt andet om, hvordan stillingerne bliver attraktive, og hvordan man bliver ført ind i stillingerne og lønforholdene,”

— siger Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen.

Netop rekruttering af skoleledere er et indsatspunkt for hovedbestyrelsen i Skolelederforeningen. Læs mere om rekruttering

——————-

Plenum bragte i nummeret i april 2022 et tema om mangel på skoleledere.

Læs eller genlæs temaet om mangel på skoleledere – eller hør det som podcast 

———————

Stikprøven blev foretaget i august 2022 blandt 27 skoleledere fra hele landet.

Modelfoto Klaus Holsting