Hvad skal der til i fremtiden? Det ser vi på i foreningen

I Skolelederforeningen ønsker vi jer en god  og velfortjent sommer. Efter ferien har vi blikket rettet fremad. Vi ser på, hvordan vi kan understøtte jer i et bæredygtigt lederliv. Vi er nysgerrige på kunstig intelligens. Og vi undersøger hvilken fagforening, I ønsker jer i fremtiden. Det fortæller Claus Hjortdal og Dorte Andreas i en hilsen til alle medlemmer.

Der er fuld gang i den ude på skolerne. I er ved at lukke ned for sommer og har planlagt næste skoleår.

Vi har fået lavet første halvdel af et forlig om folkeskolen, og vi har fået lavet en økonomiaftale, som rækker frem til 2025.

Efter sommerferien ser vi fremad på anden halvleg af folkeskoleforliget. Det glæder vi os rigtig meget til. Det handler om inklusion.

”Internt i hovedbestyrelsen har vi også blikket rettet fremad. Vi kigger på, hvordan vi bedst kan understøtte jer i et bæredygtigt lederliv, og hvad det kræver af ledelse at lede på nye vilkår.”

Vi har også blikket rettet mod fremtidens fagforening, hvor vi vil kigge på fremtidstendenser, og så vil vi spørge jer, hvad er det egentlig for en fagforening I ønsker jer? Det glæder vi os til.

”På det kommende årsmøde kigger vi også fremad. Her kigger vi på kunstig intelligens og igen på et bæredygtigt lederliv. Hvad er det, der skal til i fremtiden?”

Det glæder vi os også rigtig meget til.

Så der er heldigvis meget at se frem til.

”Med denne lille video vil vi gerne sige jer tusinde tak for den kæmpestore indsats, I hver eneste dag gør i folkeskolen. I gør den store, store forskel for vores børn og unge i den danske folkeskole. Det bliver bemærket rundt omkring. Tusinde tak for det.”

Og med det vil vi gerne have lov til at sige: Rigtig god sommer!


Ny platform med undervisningsmaterialer om digital dannelse

På www.on-undervisning.dk findes mere end 100 gratis undervisningsmaterialer inden for forskellige områder af digital dannelse.

On er en ny platform for læring og dialog, der skal bidrage til en tryg digital fremtid for alle børn og unge i Danmark. Fokus er på børn og unges skærmbrug og trivsel og på at styrke deres evner til at begå sig i en digitaliseret verden.

Det er organisationerne Red Barnet, Børns Vilkår, Medierådet for Børn og Unge samt Center for Digital Pædagogik, der er gået sammen om at fremme digital dannelse i en bred national indsats med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriets Pulje til styrket indsats for digital dannelse af børn og unge.

Formålet med On er at starte samtalen mellem børn og unge og deres voksne. Indsatsen skal ruste forældre og fagpersoner med viden og værktøjer til at støtte, vejlede og gå i dialog med børn og unge.

Besøg platformen


Kom til temamøde om bedre psykisk arbejdsmiljø

BFA Velfærd og Offentlig administration afholder i oktober og november fem temamøder rundt om i landet om godt psykisk arbejdsmiljø.

På møderne kan du møde ph.d. i psykologi og ekspert i offentlig ledelse, Malene Friis Andersen. Her vil hun tale om indflydelse, udvikling og fællesskabers betydning for vores mentale helbred. Derudover præsenterer hun også forskellige ”generobringsstrategier”, hvis indflydelsen er udfordret på arbejdspladsen.

Temamøderne er målrettet ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter fra BFA velfærd og Offentlig administrations brancher.

Du kan læse mere om arrangementet og om tid, sted og pris på BFAs hjemmeside.

Tilmelding senest den 1. september

Malene Friis Andersen er ph.d., autoriseret psykolog, forfatter og ekspert i ledelse, stress og psykisk arbejdsmiljø. Hun har igennem 18 år arbejdet med emnerne på forskellige måder: som klinisk psykolog, som organisationspsykolog og som forsker. Malene er forfatter til en lang række videnskabelige artikler samt prisvindende bøger.


Styrk lederes trivsel - nyt materiale

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd & Offentlig administration (BFA Velfærd & Offentlig administration) er klar med nye materialer om lederes trivsel.

Lederes psykiske arbejdsmiljø og trivsel ligner langt henad vejen andre ansattes. Men der er også nogle forhold, som særligt gør sig gældende hos ledere.

De nye materialer og metoder fra BFA Velfærd & Offentlig administration er blevet til og tilpasset i dialog med arbejdspladser i testforløb.

Samlingen består blandt andet af flere værktøjer og et sæt dialogkort.

Materialet er ment som et redskab til at skabe et fælles sprog om lederes trivsel og psykiske arbejdsmiljø. Håbet er at styrke samarbejdsrelationerne til nærmeste leder og i ledergruppen ved at kigge på behovet for sparring i ledernetværk og skabe en samlet plan for trivsel.

Find materialerne på www.godtarbejdsmiljo.dk/ledertrivsel


Chromebooksagen: Regeringen lover at vende tilbage inden sommerferien

Kommunerne og landets skoler venter stadig på en udmelding fra regeringen omkring brugen af Chromebooks. Uvisheden omkring brugen af denne type computer efter sommerferien stiller skolerne i en svær situation både økonomisk, pædagogisk og tidsmæssigt.

 

Nu lover digitaliseringsminister Marie Bjerre, børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye og justitsminister Peter Hummelgaard at vende tilbage inden sommerferien.

Det gør de i et brev til KL. Brevet er et svar på en henvendelse fra KL, hvor KL opfordrer regeringen til at se på lovgivningen. KL har længe rykket regeringen for en løsning.

Skolelederforeningen har bakket op om kommunernes – og dermed skolernes – behov for en national løsning.

Allerede for knap to år siden efterlyste næstformand Dorte Andreas i et opslag på Facebook klare retningslinjer for og fælles aftaler med leverandørerne:

“På skolerne har vi brug for, at der bliver bragt klarhed og sikkerhed for, at vi kan bruge de digitale arbejdsredskaber og undervisningsprogrammer, vi anvender. Derfor må regeringen hjælpe KL og kommunerne med, at der bliver indgået de nødvendige aftaler med i dette tilfælde Google. Det ender med at koste mange ressourcer, hvis det ikke sker.”

Så sent som 12. marts i år kom formand Claus Hjortdal med dette opråb:

”Smid hvad I har i hænderne, sæt jer sammen og lav en løsning nu.”

Claus Hjortdal har efter regeringens seneste udmelding kritiseret, at en mulig løsning kommer alt for sent i forhold til skolernes planlægning af næste skoleår.

Regeringen har lovet at vende tilbage snarest muligt og inden den 1. juli 2024.

Kilde: www.kl.dk


Invitation til træf om godt fysisk arbejdsmiljø

Den 17. til den 18. september inviterer BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration (BFA) til konference med en række workshops og oplæg, som du som skoleleder kan komme med til.

 

Et sundt arbejdsmiljø er grundlaget for at sikre trivsel og velvære på arbejdspladsen.

Derfor tager BFA’s træf udgangspunkt i det fysiske arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser, og hvordan det kan forbedres.

Du kan blandt andet være med til workshoppen ”Smut ud for kroppens skyld”. Her vil der blive lagt vægt på naturens positive indflydelse på arbejdslivet samt forslag til hvordan, man får naturen med ind i sin arbejdskultur.

Du kan tilmelde dig gennem følgende link

Konferencen afholdes i Nyborg. Tilmeldingfrist er 6. juni 2024.


Motivation skal være drivkraften i valget af ungdomsuddannelse

Debatindlæg af Dorte Andreas, 14. maj 2024.

Valget af ungdomsuddannelse skal bygge på et reflekteret valg. Derfor bekymrer det Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen, hvis undervisningsministeren barsler med ændringer, der risikerer at spænde ben for en generation af unge.

Hvordan får vi flere unge til at gå håndens vej? Det er en af de udfordringer, som undervisningsministeren vil løse med et nyt setup af ungdomsuddannelser.

I Skolelederforeningen anerkender vi, at der er et behov for flere faglærte. Men når jeg hører røster om for eksempel højere adgangskrav og afskaffelse af 10. klasse, frygter jeg for resultatet, for udelukkelsesmetoder og tvang gør ikke uddannelser mere attraktive.

“Valget af uddannelsesvej skal tage udgangspunkt i, hvad der motiverer de unge. De unge skal have retten til at vælge selv, og vi skal gøre dem parate til at træffe et reflekteret valg.”

Folkeskolens er med til at ruste de unge til at træffe valget om ungdomsuddannelse. Af den grund er det godt, at de praktisk faglige fag bliver styrket i grundskolen. Det kan være med til at åbne øjnene for andre veje end gymnasiet, for jeg må erkende, at det for nogen er det blevet en automatreaktion at vælge gymnasiet – måske ud fra et ønske om at ville følge vennerne og festerne.

“Derfor er det også afgørende at få skabt mangfoldige og attraktive ungemiljøer på alle ungdomsuddannelser. Men at hæve adgangskravet til de gymnasiale uddannelser vil ikke fordre, at der bliver truffet flere reflekterede valg. Jeg kan tværtimod frygte, at det får flere slagsider.”

For det første risikerer vi, at det sender et yderligere præstationspres ned over folkeskolens ældste klasser og en generation af unge, der i forvejen er pressede. For det andet kan det være grobund for en splittelse af de unge i et A og et B hold.

Samme bekymring med at splitte eleverne kan jeg have, hvis de unge fremadrettet udelukkende kan tage 10. klasse på en efterskole. Så vil det kun være dem, der har råd til det, der får mulighed for at tage dette ekstra år, hvor de kan styrke deres faglighed eller modnes og blive parat til at træffe et reflekteret valg om uddannelsesvej. Hvert år profiterer over 10.000 unge af de kommunale 10. klasser.

“Den kommunale 10. klasse er i høj grad også der, hvor de elever, der af den ene eller anden grund dropper ud af en efterskole, bliver samlet op, og hvem er det, der ellers kan hjælpe dem videre i en ungdomsuddannelse?”

For ikke at tale om elever med særlige behov, som vi også ser, profeterer af det kommunale 10. klassestilbud.

Beslutningen om ungdomsuddannelse bliver taget i grundskolen. Det er os, der hjælper de unge med at bygge bro til ungdomsuddannelserne. Os der klæder dem på til at træffe de reflekterede og vigtige valg for deres fremtid. Derfor en opfordring til at inddrage os i drøftelserne. Det er vejen til, at der politisk kan blive truffet et reflekteret valg.

Debatindlægget er bragt i Skolemonitor 14. maj 2024.

Foto: Klaus Holsting


Du kan tilmelde dig årsmødet nu

I dag, torsdag den 11. april kl. 12, åbner vi for tilmelding til Årsmøde 2024. Samtidig frigiver en række hoteller for værelser, der er reserveret til årsmødet.

Vi glæder os til at se dig og dine kolleger til Årsmøde 2024.

Årsmødet afholdes i Odense Congress Center den 31. oktober og 1. november 2024.

I dag kl. 12 åbner vi for tilmelding til årsmødet via denne side.

Med din tilmelding er du sikret entré, frokost torsdag den 31. oktober samt te, kaffe og vand under hele årsmødet.

Samtidig har du mulighed for at købe festbillet med middag samt frokost go-to fredag.

Booking af overnatning: Vær klar ved telefonen og tasterne
I år skal du/I selv booke jeres overnatninger direkte hos hotellerne. For at lette jeres booking af hotelværelser har vi indgået en aftale med en række hoteller, som har forhåndsreserveret et vist antal værelser.

Disse værelser frigives i dag kl. 12. Læs mere om hotellerne her kl. 12 i dag.

HOTELLER

Disse hoteller har reserveret værelser til årsmødet:

 • Scandic Odense
  – Kontaktinfo: odense@scandichotels.com. Husk at oplyse, du booker via Skolelederforeningen.
 • First Hotel Grand
  – Kontaktinfo: odense@firsthotels.dk, Husk at oplyse, du booker via Skolelederforeningen.
 • Hotel Knudsens Gaard
  – Kontaktinfo: info@knudsensgaard.dk, Tlf. 6311 4311. Husk at oplyse, du booker via Skolelederforeningen.
 • Hotel Odense
  – Kontaktinfo: info@hotelodense.dk. Husk at oplyse, du booker via Skolelederforeningen.
 • CABINN Odense Hotel
  – Kontaktinfo: odense@cabinn.com. Du skal henvise til BlockID 1497349. Husk også at oplyse evt. EAN-nummer til afregning
 • Hotel Odeon
  – Kontaktinfo: Gennem deres hjemmeside under Book nu. Husk at skriv kampagnekoden: SLF24

Vel mødt til Årsmøde 2024!


OK-24: Det er nu, du skal stemme

Urafstemningen om OK24-resultatet begynder 3. april kl. 8.00 og slutter den 14. april kl. 23.59.

OK24-forhandlingerne på det kommunale, regionale og statslige område er afsluttet. Og det er nu tid til at stemme om resultatet.

Som en konsekvens af den trepartsaftale, som regeringen indgik med FH og DA, sammenkædes alle OK-resultater for organisationer, der er medlemmer af FH, på det kommunale og regionale område i et samlet mæglingsforslag, der sendes til afstemning blandt alle medlemmer af FH’s medlemsorganisationer. Det samlede mæglingsforslag findes her: Mælingsforslag

Det er således det samlede resultat for alle organisationerne der afgør, om forliget på hhv. det kommunale og det regionale område godkendes. Det er forligsmanden, der offentliggør det samlede afstemningsresultat.

Sådan stemmer du
Som medlem i Skolelederforeningen inviteres du automatisk til at stemme. Du modtager en mail om dette den 3. april om morgenen.

Hvis du mod forventning ikke modtager mailen, kan det skyldes, at vi ikke har din korrekte mailadresse i vores medlemssystem. Modtager du ikke mailen kan du stemme direkte med MitID her.

Opdater gerne dine kontaktoplysninger
Vi vil meget gerne have dine korrekte kontaktoplysninger, så vi fremover kan kontakte dig direkte. Du kan opdatere dine oplysninger her.

Skolelederforeningens medlemmer stemmer for det samlede resultat på alle tre områder.

Afstemningen afholdes i samarbejde med Danmarks Lærerforening. Der vil derfor forekomme DLF-logo på stemmesiderne.


Claus Hjortdal

10 år som skoleledernes og elevernes forkæmper

Af Malene Lieberknecht

”Ingen over og ingen ved siden af foreningen. Foreningen er det vigtigste.”

Da Claus Hjortdal i 2014 blev valgt som formand for Skolelederforeningen benyttede han sig fra talerstolen af et fodboldcitat.

Siden har han holdt sit ord.

I nu præcis 10 år har Claus Hjortdal som formand været forkæmper for både skoleledelserne og eleverne i den lange række af dagsordener, der har været omkring folkeskolen. Det arbejde fortsætter ufortrødent, for der blæser altid en frisk vind omkring folkeskolen og udviklingen af den.

Claus Hjortdal har to ufravigelige grundpiller: At alle børn skal kunne rummes i fællesskabet og skal gives mulighed for at lykkes i livet. Samt, at skolelederne skal have ordentlige og anstændige vilkår til at bedrive god skoleledelse.

Begge dele står skoleledernes formand fast på. Helt aktuelt markerede han i medierne, at den nye store aftale for folkeskolen, som forligskredsen omkring folkeskolen netop har vedtaget, ’ikke er ambitiøs nok når det gælder om at være en god skole for alle elever. Her svigter aftalen. Der mangler penge og færre regler’.

Samme grundpiller har været en rød tråd gennem alle 10 år – og de foregående 7 år som næstformand. Det gjaldt, da reformen fra 2013 skulle realiseres, i virket som formand for Inklusionseftersynet, som bannerfører for frihedsdagsordenen i folkeskolen, og senest som fortaler for det brede samarbejde Sammen om skolen, hvor minister, politiske ordførere og alle parter omkring folkeskolen deltager.

Som skoleledernes formand er Claus Hjortdal meget synlig i medierne og i den offentlige debat. Det sker altid med høj faglighed, fokus på eleverne og skolen og med respekt for modparten. På et tidspunkt viste en undersøgelse, at han var den 4. mest citerede formand i medierne blandt interesseorganisationer og nr. 1 i forhold til foreningens størrelse. Også her står han ved sine holdninger og værdier – også når folkeskolen er i modvind.

Privat er Claus Hjortdal rodfæstet i Thisted, hvor der også kan blæse en frisk vind. Han og hustruen Birthe Hjortdal sætter stor pris på den smukke og vilde natur i Thy. Når arbejdsugen slutter i København, går turen hjem til Thy og en gå- eller cykeltur i klitlandskab, ved Limfjorden eller Vesterhavet med Birthe og den engelske springer spaniel Tanne – både i sol, regn og blæst.

Hjertelig tillykke med jubilæet.

CV

 • Født 20. februar 1960
 • Læreruddannet fra Nørre Nissum Seminarium i 1986
 • Har arbejdet som lærer i Sydthy Kommune og har været skoleleder på tre nordjyske skoler
 • Næstformand for Skolelederforeningen fra 2008 til 2014
 • Formand for Skolelederforeningen siden 1. april 2014
 • Er talsperson for lederne i FH
 • Formand for inklusionseftersynet i 2015-2016
 • Bestrider desuden en række bestyrelsesposter
 • Gift med Birthe Hjortdal, som er skolekonsulent i Aalborg Kommune
 • Har sammen med Birthe i alt fem børn og 7 børnebørn