Forhandling om løn og vilkår

Overenskomst og løntrin

Ledere ansat på regionale specialskoler er indplaceret efter Overenskomst vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for voksne.
Afdelingsledere, viceskoleinspektører/viceforstandere og skoleinspektører/forstandere indplaceres på grundløn 46, 48, 49 eller 50 + grundlønstillæg. Indplaceringen afhænger af stillingens tyngde.
Herudover kan der forhandles funktionsløn, kvalifikationsløn og resultatløn.

Change the color to match your brand or vision, add your logo, choose the perfect layout, modify menu settings and more.

Lønforhandling

Lønnen forhandles centralt af Skolelederforeningen, og tag endelig kontakt. Se kontaktpersoner nederst på siden.
Lønforhandlingen bør være afsluttet, inden du skriver under på din ansættelse.

Udbetaling og pension

Lønnen betales månedsvis bagud, og alle løndele er pensionsgivende. Pensionen er 17,3 % og betalt af arbejdsgiver.

Kontakt os

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

Carsten Ancker skolelederforeningen

Carsten Ancker

Henrik Sloth skolelederforeningen

Henrik Sloth

Matilde Dahl Petersen skolelederforeningen

Matilde Dahl Petersen

Nils Vilsbøl skolelederforeningen

Nils Vilsbøl

Peter Cort skolelederforeningen

Peter Cort