Faglig klub for PPR-ledere

Denne faglige klub omfatter medlemmer, der er skolepsykologer med ledelsesbeføjelser og omfattet af Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet.

Klubben har til formål at skabe et forum for drøftelse af løn- og arbejdsvilkår, ledelsesmæssige forhold og faglighed for derigennem at styrke medlemmernes fagpolitiske identitet.

Kontakt

Formand: Hans Jørn Søberg

Mail: hans.soeberg@svendborg.dk

Tlf: 3117 6524