På Skolelederforeningens ordinære repræsentantskabsmøde, som finder sted onsdag den 8. november 2023, afholdes valg til hovedbestyrelsen. Kandidater, som ønsker at stille op, har mulighed for at få valgoplæg præsenteret i foreningens medier. Bemærk, deadline til medlemsmagasinet Plenum er mandag den 11. september 2023 kl. 9.

På dette års repræsentantskabsmøde i november, hvor foreningens højeste myndighed mødes, skal der vælges seks medlemmer af foreningens hovedbestyrelse samt afholdes valg til suppleanter med flere.

I henhold til foreningens vedtægter § 8, stk. 5-6 skal der vælges:

  • 6 hovedbestyrelsesmedlemmer for 2 år
  • 2 suppleanter til hovedbestyrelsen for 2 år
  • 2 revisorer for 2 år
  • 1 revisorsuppleant for 2 år

Alle erhvervsaktive medlemmer af Skolelederforeningen er i henhold til vedtægterne valgbare.

FAKTA

Skolelederforeningens ordinære repræsentantskabsmøde finder sted onsdag den 8. november 2023 i Messe C, Fredericia.

I forlængelse af repræsentantskabsmødet afholdes samme dag formandsmøde.

Få dit valgoplæg præsenteret – læs hvordan og hvornår

Kandidater, som ønsker at stille op til de 6 hovedbestyrelsesposter, kan få bragt et skriftligt valgoplæg med foto, cv samt tekst i foreningens medlemsmagasin Plenum samt på foreningens hjemmeside.

Deadline for valgoplæg til det trykte medlemsblad Plenum nr. 4, som udkommer den 10. oktober 2023, er den 11. september 2023 klokken 9.00.

De indsendte valgoplæg vises sideløbende på foreningens hjemmeside.

Valgoplæg vil blive bragt på hjemmesiden fra den 13. september. Valgoplæg, som modtages efter den 11. september 2023, vil løbende blive bragt på foreningens hjemmeside.

Deadline for valgoplæg til foreningens hjemmesiden er den 23. oktober 2023 kl. 9.

De skriftlige valgoplæg bringes i alfabetisk rækkefølge.

Som kandidat har du desuden mulighed for at viderebringe dit valgoplæg via dine private sociale medier-konti.

 

Sådan gør du

Et valgoplæg består af et portrætfoto, cv samt en tekst på max 300 ord.

I nedenstående link kan du læse mere om, hvad vi vil bede dig om i dit valgoplæg.

Skriv dit valgoplæg direkte i word-dokumentet og send det til os.

UDFYLD VALGOPLÆGGET HER

Du bedes indsende dit valgoplæg og foto (formatet på foto’et skal minimum være 800 x 1000 pixels og minimum fylde 500 kb) til Marie Begtrup på mb@skolelederne.org.

Ifølge vedtægterne er det muligt at stille op helt frem til repræsentantskabsmødets afholdelse. Dog vil der således ikke være mulighed for at blive præsenteret i medlemsmagasinet Plenum og på foreningens hjemmeside.

Vælger nogle at stille op på selve repræsentantskabsmødet, vil der på selve mødet gives alle kandidater mulighed for en meget kort præsentation.