Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye besøgte os tidligere i dag i Snaregade.

Folkeskolen er vores hjertesag – og en meget vigtig grundsten i vores samfund.

Derfor er vi meget glade for, at vores hovedbestyrelse og formand Claus Hjortdal og næstformand Dorte Andreas på mødet fik mulighed for at give ministeren input til det videre arbejde med udviklingen af folkeskolen.

Vi fik drøftet folkeskolens kvalitetsprogram, fagfornyelse, fællesskaber og inklusion, frihed, ledelsesrum og styring samt ledelse.

I Skolelederforeningen glæder vi os til den videre dialog – og til at se, hvordan ministeren vil benytte vores input.

Foto: Klaus Holsting