BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd & Offentlig administration (BFA Velfærd & Offentlig administration) er klar med nye materialer om lederes trivsel.

Lederes psykiske arbejdsmiljø og trivsel ligner langt henad vejen andre ansattes. Men der er også nogle forhold, som særligt gør sig gældende hos ledere.

De nye materialer og metoder fra BFA Velfærd & Offentlig administration er blevet til og tilpasset i dialog med arbejdspladser i testforløb.

Samlingen består blandt andet af flere værktøjer og et sæt dialogkort.

Materialet er ment som et redskab til at skabe et fælles sprog om lederes trivsel og psykiske arbejdsmiljø. Håbet er at styrke samarbejdsrelationerne til nærmeste leder og i ledergruppen ved at kigge på behovet for sparring i ledernetværk og skabe en samlet plan for trivsel.

Find materialerne på www.godtarbejdsmiljo.dk/ledertrivsel