Reportage fra projektet Ord til Handling

Vi var med, da 50 mellemledere og konsulenter fra Vestsjællandske folkeskoler mødtes til deres tredje fællessamling i Skolelederforeningens projekt Ord til Handling.

En våd og kold januarmorgen valfarter omkring 50 mellemledere og konsulenter fra vestsjællandske folkeskoler til Sonnerupgaard Gods i Hvalsø.

De smukke omgivelser skal danne rammen om tredje fællessamling i kompetenceudviklingsprojektet Ord til Handling, som de er en del af.

Deltagerne er inddelt i netværk med kolleger fra andre kommuner, og til fællessamlingerne, hvor alle netværk er samlet, bliver de klædt på til at afholde konstruktive netværksmøder.

Netværkene har flere funktioner. Det er supervisionsrum, hvor der er fokus på den personlige sfære. Så er det et sted, hvor deltagerne får sparring på opgaveløsninger og konkrete udfordringer, og endelig er det et videndelingsforum.

På Sonnerupgaard er dagens tema ”Ledelsesteamet og arbejdsgruppen som sparrings- og forankringspunkt”.

Deltagerne følger op på de mikrohandlinger, som de hver især har defineret og afprøvet siden sidst. En mikrohandling kan være alt fra at beslutte sig for at spise frokost sammen med andre hver dag til at lægge luft i kalenderen omkring møder eller lægge mobilen fra sig, når man kommer hjem.

Efter at have delt erfaringer med mikrohandlingerne på tværs af netværk er spørgsmålet, hvilke handlinger der har potentiale til at blive en god vane?

Flere oplever, at deres handlinger er sandet til i en travl hverdag. Måske fordi de ikke var mikro nok. En anden erkendelse går på, at det er vigtigt at kunne mærke, at handlingen gør en forskel for at blive ved. Og det bliver nævnt, at de også i netværkene kan hjælpe hinanden med holde fast i at udføre mikrohandlingerne.

"Som mellemleder kan man sidde meget alene både med opgaver og mange uafklarede spørgsmål, der tynger i hverdagen. Vi ved, hvor vigtigt det er at have ligestillede at spejle sig i og sparre med. Vi oplever, at netværkene netop giver deltagerne et fortroligt og trygt rum, hvor man kan dele stort og småt med nogle, der kender ens hverdag, og hvor man kan hjælpe hinanden med at udvikle sig som leder"

— Dorte Andreas, Næstformand i Skolelederforeningen

Udvikler egen praksis

Politisk konsulent i Skolelederforeningen Mia Devilli har været med til at udvikle konceptet Ord til Handling. Hun fortæller, at forløbet er opbygget, så lederne gennem refleksion og sparring med hinanden får øje på nye handlemuligheder i forhold til de udfordringer, de står med i deres egen dagligdag – deres egen ledelsespraksis:

“Det særlige ved det her koncept er, at vi har fokus på, at deltagerne reelt får hjælp til at flytte sig i den retning, som de ønsker. Det er fint nok at mødes seks i et netværk og videndele, men det kommer der ikke nødvendigvis handling bag ordene af. I de her forløb lærer deltagerne, hvordan de kan hjælpe hinanden med at blive bedre ledere og få afprøvet de handlinger, der skal bidrage til at udvikle deres praksis. Vi arbejder i såkaldte læringscirkler”, fortæller Mia Devilli.

I alt er der fire fællessamlinger, hvor alle deltagerne mødes og får input og læring. Mellem samlingerne mødes deltagerne i deres egne netværk, og samtidig skal hver enkelt deltager arbejde med sin egen praksis. Erfaringer og resultater bliver genstand for flere refleksioner i netværkene, der eventuelt leder til nye handlinger.

Netværkssamling Sonnerupgaard

Kommer tæt på uden at gøre ondt

Kemien er god i netværksgruppe 2E. Der bliver nikket rundt om bordet, da Jeanett Skov nævner det, men der er også enighed om, at det ikke er hele forklaringen på, at de oplever stor værdi af at være med i netværket.

Flere af dem har været med i andre netværk for ledere, men det at have det til fælles, at de alle sammen er mellemledere på en folkeskole, gør en forskel.

“Vi er meget forskellige, men samtidig er der en genkendelighed”, fortæller Kenneth Victor Jeppesen.

Jacob Halskov Gregersen oplever både at få et fagligt løft, men også at det er et forum, hvor man ufiltreret kan ytre sig og spørge til hinanden.

“Det kommer tæt på uden at gøre ondt”, forklarer Jacob Halskov Gregersen.

Efter hver fællessamling får deltagerne udleveret en slags kort til en samlemappe, der guider og samler op på det, som deltagerne har været igennem.

“Og så er det også, fordi det er godt styret”, nævner Kenneth Victor Jeppesen og fremhæver det materiale, som deltagerne får.

“Det handler om at lære systematikker og metoder, som de også kan bruge i andre sammenhænge”, fortæller Mia Devilli.

Netværkssamling Sonnerupgaard

Hjælp til at starte eget netværk

Netværkene i Ord til handling-forløbet bliver faciliteret af konsulenter fra Skolelederforeningen og professionshøjskoler samt af eksterne konsulenter.

På sigt vil der komme en webudgave af konceptet, så alle mellemledere i alle kommuner, der ønsker at udvikle deres ledelsespraksis, kan bruge konceptet Ord til Handling.

Tanken er, at materialet skal guide netværksgrupperne, og det vil blive muligt at få hjælp til at få kickstartet et forløb. I Skolelederforeningen er håbet, at mange vil benytte sig af tilbuddet.

Den tredje fællessamling for netværkene på Vestsjælland er ved at være forbi. Deltagerne har været i gang siden skoleårets begyndelse og har en fællessamling tilbage.

Gruppe 2E er ikke i tvivl om, hvad der den vigtigste forudsætning, hvis man gerne vil være med i et netværk. Man skal engagere sig.

“Man er nødt til at investere i det”, siger Jeanett Skov.

Mere om Ord til Handling

  • Skolelederforeningen har udviklet Ord til Handling, som er et netværks- og kompetenceudviklingsforløb for mellemledere, der hjælper med at udvikle deres ledelsespraksis.
  • Forløbet har tidligere kørt på Fyn. I øjeblikket er forløb i gang på Vestsjælland og i Trekantsområdet.
  • På sigt kan alle få mulighed for at blive hjulpet i gang.
  • Projektet er støttet af A.P. Møller Fonden og udviklet i et samarbejde med professionshøjskoler.

Netværkssamling Sonnerupgaard

Reportagen blev bragt i medlemsmagasinet Plenum i marts 2023. Læs Plenum her

Foto: Jacob Nielsen