BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd & Offentlig administration har udarbejdet nyt materiale om psykologisk tryghed.

De nye materialer og metoder skal give inspiration til at styrke den psykologiske tryghed på arbejdspladsen og kan bruges til i fællesskab at arbejde med:

  • At forstå begrebet psykologisk tryghed
  • At få øje på psykologisk tryghed i jeres eget miljø
  • At udvikle ideer til initiativer og handlinger, som kan fremme den psykologiske tryghed
  • At følge op på det, som er sat i værk

Materialet er udviklet til uddannelsesinstitutioner – men kan også bruges på arbejdspladser i andre dele af den offentlige sektor.

BFA for Arbejdsmiljø for Velfærd & Offentlig administration er en sammenslutning af organisationer, der har til hensigt, at komme med inspiration, samt at udarbejde værktøjer, for at fremtidssikre et bedre arbejdsmiljø i Danmark.

Find materialerne på www.godtarbejdsmiljo.dk/psykologisk-tryghed-metoder