På www.on-undervisning.dk findes mere end 100 gratis undervisningsmaterialer inden for forskellige områder af digital dannelse.

On er en ny platform for læring og dialog, der skal bidrage til en tryg digital fremtid for alle børn og unge i Danmark. Fokus er på børn og unges skærmbrug og trivsel og på at styrke deres evner til at begå sig i en digitaliseret verden.

Det er organisationerne Red Barnet, Børns Vilkår, Medierådet for Børn og Unge samt Center for Digital Pædagogik, der er gået sammen om at fremme digital dannelse i en bred national indsats med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriets Pulje til styrket indsats for digital dannelse af børn og unge.

Formålet med On er at starte samtalen mellem børn og unge og deres voksne. Indsatsen skal ruste forældre og fagpersoner med viden og værktøjer til at støtte, vejlede og gå i dialog med børn og unge.

Besøg platformen