”Vi ser aftalen som et delelement i udviklingen af folkeskolen. I Skolelederforeningen ser vi frem til at fortsætte arbejdet om folkeskolen i samarbejdet Sammen om Skolen”.

Det siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, som en kommentar til Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram – frihed og fordybelse, som netop er blevet præsenteret.

Aftalen er indgået i folkeskoleforligskredsen. Formålet med aftalen er at skrue ned for den centrale styring af folkeskolen og indeholder 33 tiltag.

”Vi er tilfredse med, at arbejdet med nye læreplaner skal skabe mere variation og kreativitet i undervisningen. Det er også positivt, at der er lyttet til vores ønske om, at kvalitetstilsynet skal nytænkes, og at der lægges op til at se videre på antallet af prøver,” siger Claus Hjortdal og fortsætter:

”På inklusionsområdet er aftalen ikke ambitiøs nok. Aftalen skaber ikke tilstrækkelig fleksibilitet til at kunne hjælpe de børn, der har mest behov, og til at vi kan vende udviklingen med, at mange børn ikke er en del af det almene fællesskab. I Skolelederforeningen ser vi frem til at blive en del af det centrale videre arbejde med at skabe inkluderende fællesskaber for alle børn.”

Der mangler penge til at løfte opgaven

Et af de nye tiltag handler om muligheden for at afskaffe den understøttende undervisning og forkorte skoledagen. Dermed gøres en midlertidig ordning permanent.

Tanken er god, mener Claus Hjortdal:

”Men økonomien hænger ikke sammen. For vi kan ikke bruge pengene to gange, og de er allerede brugt til to-voksentimer, holddeling, forebyggende tiltag ude på skolerne og udvidet åbningstid i SFO.”

”Skolernes økonomi er hårdt presset, og med de høje forventninger, der er til udviklingen af skolen, er der brug for reelle investeringer både nu og her og på længere sigt.”

Læs mere om aftalen på uvm.dk

Modelfoto: Klaus Holsting