Elevernes resultater i læsning og matematik er gået tilbage. En del af årsagen skal findes i pandemien, hvor skolegangen var helt usædvanlig, mener Claus Hjortdal.

Danske elevers resultater i læsning og matematik er gået tilbage, mens elevernes resultater i naturfag er på niveau med 2018.

Det viser PISA 2022, som undersøger 15-årige elevers kompetencer i dansk, matematik og naturfag, og som netop er blevet offentliggjort.

Ligesom i Danmark er elevernes resultater også gået tilbage i langt de fleste OECD-lande, viser undersøgelsen. Den er baseret på resultater målt i 81 lande verden over.

Pilen peger til dels på Corona, som havde stor indflydelse på elevernes skolegang og undervisningen fra 2020-2022, mener Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen:

"Vi tager resultaterne meget alvorligt. Vi er samtidig bevidst om, at vi i 2022 grundet Corona var nødsaget til at drive skole på en helt usædvanlig måde. På skolerne havde vi blandt andet stort fokus på elevernes trivsel og på at få eleverne bragt sammen igen."

— Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen

Set i forhold til de øvrige OECD-lande, som også har oplevet nedgang i resultaterne, ligger de danske elevers resultater stadig over OECD-gennemsnittet og på niveau med eller over de øvrige nordiske lande i både læsning, matematik og naturfag.

”Siden den særlige Corona-tid har vi på skolerne arbejdet ihærdigt på at højne elevernes faglighed og trivsel. Det arbejde fortsætter på skolerne. Samtidig arbejder vi i Sammen om Skolen, sammen med skolens øvrige parter, på at sikre en mere motiverende undervisning, så eleverne lærer og trives bedst muligt.”

Læs mere om PISA 2022

Om PISA 2022

  • PISA (Programme for International Student Assessment) er en international undersøgelse af 15-åriges kompetencer i matematik, læsning og naturfag. PISA gennemføres af den internationale organisation OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).
  • Undersøgelsen er blevet gennemført hvert tredje år siden år 2000, og Danmark har deltaget hver gang. PISA 2022 var oprindeligt PISA 2021 men blev udskudt et år på grund af Covid-pandemien.
  • I Danmark er PISA 2022 gennemført af et konsortium bestående af VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) og Danmarks Statistik med University College Lillebælt, VIA University College og Københavns Professionshøjskole som underleverandører.
  • I Danmark deltog ca. 7.800 elever på 347 uddannelsesinstitutioner i PISA 2022.
  • Kilde: www.uvm.dk
  • Modelfoto: Klaus Holsting