BFA Velfærd og Offentlig administration har udgivet publikation med fokus på forebyggelse og håndtering af vold.

På alle arbejdspladser er forebyggelse og håndtering af vold vigtig. Vold kan føre til en række alvorlige konsekvenser. Derfor kræver det, at hele arbejdspladsen tager det alvorligt.

I en ny publikation sætter BFA Velfærd og Offtentlig administration fokus på forebyggelse og håndtering af vold.

I publikationen findes bl.a. viden om vold og konkrete forslag til at komme volden i forkøbet og håndtere den, hvis volden skulle ramme.

Udover publikationen findes også et dialogspil til personalegruppen om vold, trusler og konflikter i det daglige arbejde.

Find det her