Skolelederforeningen er ikke overrasket over resultaterne af et stort, nyt forskningsprojekt om lærernes motivation og deres opfattelse af ledelse og arbejdstidsregler. – Det, lærerne mangler fra deres ledere, er netop det, lederne selv savner tid til, siger næstformand Dorte Andreas.

Et flertal af danske folkeskolelærere er glade for deres arbejde, føler sig motiverede og har høj faglig selvtillid.

Det viser den første rapport fra Forskningsprojektet ”Motivation, ledelse og opfattelse af arbejdstidsregler – en undersøgelse blandt danske folkeskolelærere,” som er baseret på spørgeskemabesvarelser fra cirka 3500 folkeskolelærere.

Middel opfattelse af ledelse

Lærernes tilfredshed med ledelsen bliver overordnet kategoriseret som ”middel” i undersøgelsen. Når det gælder visionsledelse, svarer under halvdelen, at de er ”overvejende enige” eller ”helt enige” i, at deres skoleledere for eksempel ”konkretiserer en klar vision for skolens fremtid”.

Det er også lidt under halvdelen af lærerne, der oplever anerkendende ledelse i en sådan grad, at de er overvejende eller helt enige i, at deres ledere aktivt viser påskønnelse af medarbejdere, der gør deres arbejde bedre end forventet.

Mest negativ er lærernes vurdering af den faglige ledelse.

Cirka 44 pct. er overvejende eller helt enig i, at ledelsen ”gør en aktiv indsats for at sikre en fælles forståelse af faglig kvalitet”, mens tallet er cirka 32 pct. for et udsagn om, at ledelsen ”gør en aktiv indsats for at sikre medarbejdernes faglige udvikling”.

Skoleledere har samme frustrationer

Skolelederforeningens næstformand, Dorte Andreas, oplever, at skoleledelserne selv savner tid til blandt andet pædagogisk ledelse.

“Vi ville da ønske, det så anderledes ud, men det flugter fuldstændig med flere tidligere undersøgelser af ledernes motivation og psykiske arbejdsmiljø”, siger hun.

Flere undersøgelser har vist, at lederne føler sig presset af bureaukratiske opgaver, igangsættelse af nye indsatser, der kommer oppefra, og opgaveglidning fra for eksempel socialområdet og det tekniske område, forklarer Dorte Andreas.

Der er jo ikke noget, lederne hellere vil end at konkretisere visioner, anerkende medarbejderne og sikre den faglige kvalitet. Det er netop derfor, de er blevet ledere. Men de mangler tid, og det er nok også derfor, vi ser nogle forlade faget. Skolelederforeningen arbejder på at skabe politisk opmærksomhed på, at vi har brug for mindre bureaukrati og større ledelsesrum. Den nye rapport bekræfter, at der er behov for det”.

— siger Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen.

Så selvom mange lærere i undersøgelsen angiver, at den faglige ledelse er mangelfuld, kommer det derfor ikke helt bagpå Dorte Andreas:

“Det, vi kan se i foreningens skolelederundersøgelse, er, at lederne ikke oplever, de har den tid, de gerne ville have, til at lede pædagogisk, og det kan lærerne mærke.”

Et flertal foretrækker A20

Forskerne har også undersøgt lærernes opfattelse af den nye arbejdstidsaftale, A20.

Cirka halvdelen opfatter den som en forbedring i forhold til de tidligere regler, den udskældte lov 409.

En fjerdedel oplever ikke forskel, og en anden fjerdedel opfatter A20 som en forringelse.

Der er stor variation i, hvor godt lærerne synes, arbejdstidsaftalen fungerer for dem personligt, og hvor tilfredse de er med skoleledelsens implementering af aftalen.

Den nye rapport er den første afrapportering af undersøgelsen. Senere rapporter vil sammenligne med tidligere resultater og undersøge sammenhængene mellem de forhold, forskerne har undersøgt.

Foto: Klaus Holsting