Nye ledere forår 2024 – forlænges med Ord til Handling

Nye ledere forår 2024 – forlænges med Ord til Handling

Nye ledere forår 2024 – forlænges med Ord til Handling

314 314 personer har set denne begivenhed.

Skolelederforeningen ønsker i forlængelse af ”kursus for nye ledere” at understøtte netværksdannelse og netværksaktiviteter inspireret af Ord til handling. Det betyder, at alle deltagere fra kurset har mulighed for at blive en del af et netværk. Vi vil, så vidt det er muligt, forsøge at danne netværk ud fra de grupper, I har arbejdet i gennem kursusforløbet.

 

Forløbet inkluderer

1. Et kick off arrangement på Sinatur Frederiksdal

Arrangementet består af to dele: Del 1 er en introduktion til netværk som værdifuld arbejdsform, herunder præsentation af arbejdet i læringsloops og refleksions- og sparringsmetoder og del 2 er gennemførelse af et netværksmøde. Arrangementet afholdes på Sinatur Frederiksdal den 16. september 2024 fra kl. 8.30-16.00.

2. Et faciliteret netværksmøde

De enkelte netværk vælger om netværksmødet skal afholdes fysisk på en af deltagernes skoler eller virtuelt. Skolelederforeningen stiller en konsulent til rådighed, der hjælper med dagsorden og facilitering af mødet.

 

Kort om Ord til handling

”Ord til handling” er et forum for mellemledere, hvor der gennem netværk arbejdes med kompetenceudvikling. Målet er, at lederne gennem netværksaktiviteter får udviklet deres ledelsespraksis.

Gennem deltagelse i praksisnær kompetenceudvikling øger mellemlederne deres kompetence til at arbejde i læringsloop. Deltagerne opnår øgede kompetencer til at dele viden med kollegaer og omsætte viden og erfaringer i konkrete aktioner/handlinger. Desuden udvikler mellemlederne en mere reflekteret tilgang til og ageren i praksis.

Læs mere om Ord til handling her

 

Deltagerbetaling 765 kr.

 

Tilmelding til Nye ledere forår 2024 – forlænges med Ord til Handling

Navn(Påkrævet)
E-mail(Påkrævet)
Navn på øverste skoleleder(Påkrævet)
E-mail på øverste skoleleder(Påkrævet)
Persondataloven kræver samtykke. Jeg giver hermed tilladelse til, at fotos, hvor jeg medvirker, taget i forbindelse med Ord til Handling, må benyttes på Skolelederforeningens medier. Angiv nedenfor, om du giver samtykke eller ej. Tilladelsen kan til enhver tid trækkes tilbage.
Lukket for registrationer.
 

Dato og tidspunkt

16. sep kl. 08:30 til
16. sep kl. 16:00
 

Tilmeldingsfrist

3. jun