Kursus for nye ledere i skolen – Forår 2025

Kursus for nye ledere i skolen – Forår 2025

Kursus for nye ledere i skolen – Forår 2025

45 45 personer har set denne begivenhed.

Er du nyudnævnt leder? Vil du som ny leder i folkeskolen gerne have en koncentreret indføring i jobbet og samtidig mulighed for et nyt netværk? Så er dette kursus noget for dig.

Skolelederforeningen tilbyder nye medlemmer et 3-dages kursus med fokus både på basisviden om ledelse af folkeskoler og på mellemlederens særlige udfordringer.

Arbejdsformen veksler mellem oplæg og forskellige deltageraktiviteter. En stor del af disse foregår i mindre grupper for at give mulighed for networking, idet vi ud over det ledelsesfaglige fokus lægger vægt på erfaringsudveksling og kollegial sparring.

Vi kommer til at drøfte skolelederrollen indgående. Hvilke udfordringer møder man som ny i jobbet? Hvilke forventninger har folkeskolens mange interessenter til skoleledelsen? Hvad betyder fx forandringsledelse og myndighedsrollen for mig som leder? Hvad er god skoleledelse?

Deltagernes egne erfaringer inddrages, når typiske cases sættes under lup. Skolelederforeningens konsulenter stiller deres viden og erfaring til rådighed, når deltagerne får lejlighed til at præsentere problemstillinger fra deres dagligdag. Tre aktive skoleledere vil ligeledes dele deres viden og personlige erfaringer med deltagerne – og foreningens formand eller næstformand giver en aktuel orientering.
PS: Har du som skoleleder fået en ny lederkollega, så gør venligst opmærksom på kurset.

SÅDAN SER PROGRAMMET FORELØBIG UD

Kommentarer fra kursusdeltagerne på de foregående kurser

“Et af det mest relevante kurser jeg har deltaget på. Rigtigt godt sammensat med masser af relevant indhold.”

“Tak for ikke kun at bidrage med et vigtigt og veltilrettelagt kursus, men også med en vidensbank og værktøjskasse at tage med herfra.”

“God stemning og lyst til og mulighed for at etablere et netværk for mellemledere. Hvilket vi har fået gjort.”

Kursusledere:
Politiske konsulenter i Skolelederforeningen Carina Termansen (tlf. 2677 5104) og Claus Fagerlund (tlf. 5177 7342).

Oplægsholdere:
Kommer senere

Målgruppen:
Ledere, der er begyndt i deres første lederjob inden for de seneste to år

Pris: 5.495 kr.

 

Tilmelding til Kursus for nye ledere i skolen – Forår 2025

Vær opmærksom på, at tilmelding er bindende efter den 29. januar 2024.
Navn(Påkrævet)
E-mail(Påkrævet)
Af hensyn til gruppeinddeling: Angiv venligst dine 3 vigtigste ledelsesfunktioner (afdelingsleder for specialklasser, indskolings-, mellemtrins- eller udskolingsleder, administrativledelse eller andet).
MM skråstreg DD skråstreg ÅÅÅÅ
Angiv venligst, hvis du har ønske om særlige kosthensyn
Persondataloven kræver samtykke: Jeg giver hermed tilladelse til, at mit navn, mailadresse, telefonnummer, navnet på skole og kommune, min titel samt jobfunktion videregives til de øvrige kursusdeltagere og oplægsholdere i forbindelse med Kursus for nye ledere i skolen. Dette af hensyn til efterfølgende netværksdannelse og videndeling. Jeg giver samtidig tilladelse til, at fotos taget i kursussammenhæng, hvor jeg medvirker, må benyttes på Skolelederforeningens medier. Angiv nedenfor, om du giver samtykke eller ej. Tilladelsen kan til enhver tid trækkes tilbage.

For at tilmelde dig denne begivenhed send dine oplysninger til skolelederne@skolelederne.org

Registrer ved hjælp af webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Dato og tidspunkt

19. mar kl. 08:00 til
21. mar kl. 13:30
 

Tilmeldingsfrist

17. mar