En arbejdsgruppe vedrørende ændring af uddannelsesparathedsvurderingen, som Skolelederforeningen er en del af, har netop afleveret en rapport og et sæt anbefalinger til folkeskoleforligskredsen. Anbefalinger vil komme de unge til gavn, mener Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen.

Alle er parat til noget!
Sådan lyder det centrale budskab bag det sæt anbefalinger, som Dorte Andreas på vegne af arbejdsgruppen vedrørende ændring af uddannelsesparathedsvurderingen for få dage siden afleverede på Christiansborg til folketingsforligskredsen.

Gruppen er nedsat af Børne- og Undervisningsministeriet i forbindelse med ’Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen’, som blev indgået af folkeskoleforligskredsen i oktober 2021. Baggrunden for arbejdsgruppens arbejde er et politisk ønske om at ændre eller afskaffe uddannelsesparathedsvurderingen.

Arbejdsgruppen vedrørende ændring af uddannelsesparathedsvurdering vises på billedet som den så ud, da arbejdsgruppen blev nedsat. Gruppen består af repræsentanter fra Danske Skoleelever, Skolelederforeningen, BUPL, Danmarks Lærerforening, KL, Skole og Forældre, Danske Erhvervsskoler og gymnasier, FGU Danmark samt Danske Gymnasier.

”Jeg er særligt glad for, at anbefalingerne er positivt retningsgivende for de unge og signalerer, at alle både er parate og gode til noget. I Skolelederforeningen er vi optaget af, at den nye model skal fokusere på elevens styrker og muligheder frem for begrænsninger. Det synes jeg, anbefalingerne er lykkedes med”

— siger Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen.

Arbejdsgruppen, som er sammensat af repræsentanter fra Sammen om Skolen og fra ungdomsuddannelserne, har set på tre udfordringer: Vurdering af sociale og personlige forudsætninger, vurdering af praksisfaglige forudsætninger samt uddannelsesparathedsvurdering som centralt, processuelt redskab.

En af gruppens anbefalinger er, at begrebet ’uddannelsesparathed’ helt bør udgå.

”Selv om man har fjernet ikke-uddannelsesparathedsbegrebet, ligger der stadig en vurdering i begrebet UPV i forhold til at være parat eller ikke-parat. I Skolelederforeningen synes vi, at processen for afklaring hen imod, hvad eleven gerne vil efter folkeskolen, er den vigtigst. Alle er parate til noget, og derfor bør begrebet udgå”

— siger Dorte Andreas

Nogle af de øvrige anbefalinger lyder:

  • Uddannelsesparathedsvurderingen bør afskaffes i sin nuværende form, da den ikke har fungeret efter hensigten
  • En vurdering af elevernes personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger bør bortfalde
  • Der bør ikke indføres et nyt begreb til erstatning for uddannelsespar athedsvurderingen
  • Standpunktskarakterer bør ligge til grund for optagelse til ungdomsuddannelserne

Det forventes, at ministeren inviterer til politiske forhandlinger efter påske.

LÆS ANBEFALINGERNE OG RAPPORTEN HER

En arbejdsgruppe vedrørende ændring af uddannelsesparathedsvurderingen, som Skolelederforeningen er en del af, har netop afleveret en rapport og et sæt anbefalinger til folkeskoleforligskredsen. Anbefalinger vil komme de unge til gavn, mener Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen.

Alle er parat til noget!
Sådan lyder det centrale budskab bag det sæt anbefalinger, som Dorte Andreas på vegne af arbejdsgruppen vedrørende ændring af uddannelsesparathedsvurderingen for få dage siden afleverede på Christiansborg til folketingsforligskredsen.

Gruppen er nedsat af Børne- og Undervisningsministeriet i forbindelse med ’Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen’, som blev indgået af folkeskoleforligskredsen i oktober 2021. Baggrunden for arbejdsgruppens arbejde er et politisk ønske om at ændre eller afskaffe uddannelsesparathedsvurderingen.

Arbejdsgruppen vedrørende ændring af uddannelsesparathedsvurdering vises på billedet som den så ud, da arbejdsgruppen blev nedsat. Gruppen består af repræsentanter fra Danske Skoleelever, Skolelederforeningen, BUPL, Danmarks Lærerforening, KL, Skole og Forældre, Danske Erhvervsskoler og gymnasier, FGU Danmark samt Danske Gymnasier.

”Jeg er særligt glad for, at anbefalingerne er positivt retningsgivende for de unge og signalerer, at alle både er parate og gode til noget. I Skolelederforeningen er vi optaget af, at den nye model skal fokusere på elevens styrker og muligheder frem for begrænsninger. Det synes jeg, anbefalingerne er lykkedes med”

— siger Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen.

Arbejdsgruppen, som er sammensat af repræsentanter fra Sammen om Skolen og fra ungdomsuddannelserne, har set på tre udfordringer: Vurdering af sociale og personlige forudsætninger, vurdering af praksisfaglige forudsætninger samt uddannelsesparathedsvurdering som centralt, processuelt redskab.

En af gruppens anbefalinger er, at begrebet ’uddannelsesparathed’ helt bør udgå.

”Selv om man har fjernet ikke-uddannelsesparathedsbegrebet, ligger der stadig en vurdering i begrebet UPV i forhold til at være parat eller ikke-parat. I Skolelederforeningen synes vi, at processen for afklaring hen imod, hvad eleven gerne vil efter folkeskolen, er den vigtigst. Alle er parate til noget, og derfor bør begrebet udgå”

— siger Dorte Andreas.

 

Nogle af de øvrige anbefalinger lyder:

  • Uddannelsesparathedsvurderingen bør afskaffes i sin nuværende form, da den ikke har fungeret efter hensigten
  • En vurdering af elevernes personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger bør bortfalde
  • Der bør ikke indføres et nyt begreb til erstatning for uddannelsespar athedsvurderingen
  • Standpunktskarakterer bør ligge til grund for optagelse til ungdomsuddannelserne

Det forventes, at ministeren inviterer til politiske forhandlinger efter påske.

LÆS ANBEFALINGERNE OG RAPPORTEN HER

Privacy Preference Center