Regeringen nedsatte den 11. august 2023 Trivselskommissionen.

Kommissionen har til opgave at belyse trivselsudfordringerne og komme med anbefalinger til, hvordan mistrivsel og sårbarhed kan forebygges og afhjælpes, samt hvordan robusthed og myndiggørelse kan styrkes.

Trivselskommissionen har netop lanceret en folkehøring, hvor alle opfordres til at deltage ved at besvare fire spørgsmål om børn og unges trivsel.

Folkehøringen og spørgsmålene kan tilgås på trivselskommissionen.dk/folkehoering

Folkehøringen løber fra nu og frem til den 30. april 2024.

Modelfoto: Klaus Holsting