I Skolelederforeningen er der stor tilfredshed med, at der er indgået en aftale om en ny læreruddannelse, som giver mere praktik og flere undervisningstimer med mere.

Aftalen er kommet i stand på baggrund af et samarbejde mellem parterne og forligskredsen, hvor der er lyttet meget til parternes oplæg.

“Vi håber, at de studerende med den nye aftale kommer bedre rustet ud til arbejdet i skolen,” siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.

Aftalen skal sikre en højere kvalitet på uddannelsen og en bedre sammenhæng til hverdagen som lærer og indeholder mål om mere praktik, mere frihed, ligesom de studerende får to til fire timers undervisning mere om ugen for at styrke fagligheden.

Nogle af elementer i den nye aftale er, at specialpædagogik indføres som undervisningsfag på læreruddannelsen, at der indføres længere og mere sammenhængende uv-forløb, samt at der kommer mere uddannelse af praktikvejledere og et øget samarbejde om praktik og praksissamarbejde mellem skolerne og professionshøjskolerne.

“Med de positive signaler, kan vi håbe på en øget søgning til uddannelsen, at flere studerende gennemfører uddannelsen, og at færre falder fra tidligt i deres nye job. Vi har stærkt brug for de unge som lærerstuderende og senere som lærere.”

— siger Claus Hjortdal

Claus Hjortdal påpeger, at den øgede praktik kommer til at stille krav til de skoler, som skal have praktikanter.

“Der skal være uddannede praktikvejledere på skolen og et bedre og mere forpligtende samarbejde mellem skoler og professionshøjskolerne,” siger han.

Aftalen er indgået af et bredt flertal i Folketinget.

Modelfoto: Klaus Holsting