Efter sommerferien kan Googles Chromebooks ikke længere benyttes som arbejdsredskab for skolerne, med mindre de ansvarlige laver en feberredning. Det betyder, at regeringen og Google skal have hænderne op af lommerne nu. For der skal findes en løsning for skolernes undervisning.

At der ikke for længst er fundet en løsning, giver skolerne en både økonomisk, pædagogisk og en tidsmæssigt udfordring, siger @Claus Hjortdal:

– Den økonomiske udfordring er, at det jo er den IT-løsning, som rigtig mange skoler benytter. Det vil blive voldsomt omkostningstungt at skifte. Og med så kort varsel kan skolerne ikke skifte til analoge læremidler, for pengene er allerede brugt på digitale. Udprintning af materialer er heller ikke en løsning.

– Den pædagogiske udfordring er, at vores undervisningsmaterialer så ikke længere er tilgængelige. Elevernes opgaver og noter vil også være væk. Samtidig vil vi ikke kunne understøtte ordblinde med de digitale værktøjer.

Den tidsmæssige udfordring er, at vi på skoleniveau ikke kan nå at forandre, flytte og ændre systemet på så stor en økonomisk og pædagogisk udfordring på så kort tid.

Så en kraftig opfordring til de ansvarlige: Smid hvad I har i hænderne, sæt jer sammen og lav en løsning nu.

Det haster. Og det skylder vi eleverne!