Er du pensionist i Skolelederforeningen? Vi inviterer dig til en eftermiddag med fokus på overgangen fra aktiv på arbejdsmarkedet til pensionist.

Vi er glade for igen at kunne invitere Skolelederforeningens pensionistmedlemmer til en spændende eftermiddag med oplæg og mulighed for at netværke.

Det foregår den 21. marts 2024 kl. 13-16.15 i Hedehusene på Læringsskolen.

Programmet for dagen ser således ud:

13.00 – 14.15

 • Velkomst og præsentation v. Skolelederforeningen
 • Fællessang
 • Nyt fra Skolelederforeningen v. næstformand Dorte Andreas
 • Oplæg ved skoleleder Casper Madsen og derefter rundvisning på skolen

Der er mulighed for en sandwich m. vand under dette punkt

14.15 -14.30

 • Pause – kaffe, kage og netværk

14.30 – 15.45

 • Når vi siger farvel til det kendte og goddag til noget ’andet’…
  Oplæg v. Lisbeth Vangsbjerg Mogensen og efterfølgende refleksioner

Refleksioner over hvordan vi danner vores ’nye’ identitet, når vores ’automatiske’ jobidentitet er borte. Med afsæt i en kombination af egne og andres erfaringer giver oplægsholderen eksempler på forskellige dilemmaer, overvejelser og mulige veje, som vi kan tage på vejen efter det ordinære arbejdsliv. Oplægget danner grundlag for en fælles drøftelse af deltagernes overvejelser og erfaringer.

Lisbeth Vangsbjerg Mogensen har 25 års erfaringer som leder og topchef primært i kommuner og 15 års erfaring som konsulent. De seneste syv år har hun haft sin egen konsulentvirksomhed, hvor hun blandt andet arbejder med lederudvikling, karrieresparring og organisationsudvikling for offentlige og private virksomheder.
Se mere på LinkendIn.

15.45 – 16.15

 • Hvilet kendskab har vi hver især til lokale arrangementer for pensionistmedlemmer?
 • Kort evaluering af dagens arrangement.
 • Afrunding ved Dorte Andreas

Du kan tilmelde dig her.

Bemærk, at arrangementet gennemføres ved mindst 12 tilmeldinger.
Tilmeldingsfrist er 7. marts 2024.

Interesseret i at vide mere om muligheden som pensionistmedlem i foreningen? Læs mere