Plenum Lyd

Podcasten Plenum Lyd er lydhistorier fra skolelederes arbejdsliv. De tager udgangspunkt i historier, der også bliver bragt i Magasinet Plenum og dykker ned i emner om ledernes vilkår, muligheder, udfordringer og løsninger på de mange opgaver, som hverdagen er fyldt med.

Lyt til Plenum Lyd her på siden eller gennem din foretrukne podcast-tjeneste.

TEMA NR. 4 | OKTOBER 2023

Opgaveoverload

Som mange andre ledere i folkeskolen kendte afdelingsleder Betina Thinesen til følelsen af endeløse opgavemængder. Nu har hun med benhård planlægning og prioriteringer skabt overskud i hverdagen. En arbejdsuge på 50 timer er ikke unormalt for leder i folkeskolen, men måske kan presset også ses som en resurse.

Skrevet og fortalt af Maja Plesner


TEMA NR. 4 | OKTOBER 2023

Grobund for faglig udvikling

En læseindsats på Mølleholmsskolen i Høje Taastrup har fokus på at give eleverne strategier til at lære via læsning. Men lige så vigtigt har projektet være bundet op på at skabe en læring blandt lærerne, og metoden har været læringsåbne samtaler.

Tilrettelagt af Marie Begtrup


TEMA NR. 3 | AUGUST 2023

Indret til fremtiden

Et engelsk studie viser, at klasseværelset har stor indflydelse på elevernes fremskridt i flere fag. I de seneste år har mange folkeskoler i Danmark eksperimenteret med innovative læringsmiljøer, blandt andet Funder-Kragelund Skole i Silkeborg. Her er alle møbler fleksible, og indretningen bliver set som et middel til at skabe god trivsel for alle elever.

Skrevet og fortalt af Maja Plesner


NR. 3 | AUGUST 2023

Alt fravær har en betydning

Skolefravær er komplekst. Det kan skyldes forhold hos barnet selv, familien og i og uden for skolen, og årsagerne skal ofte findes i flere arenaer.
På Trekronerskolen i Roskilde forebygger de fravær ved at kombinere registrering med lærernes og pædagogernes viden om elever og deres familier.

Tredje afsnit i serien ”Fra mistrivsel til trivsel”.

Tilrettelagt af Marie Begtrup


TEMA NR. 2 | MAJ 2023

Når økonomien presser

Mange skoler er pressede på økonomien. Især fordi udgifterne til elever med særlige behov løber løbsk, og ofte er der kun ét sted at hente pengene: fra almenområdet.  I Haderslev Kommune indfører de en ny decentralmodel, der skal give flere penge til almenområdet. Pengene følger eleverne, men en del af midlerne forvaltes i et samarbejde mellem flere skoler.

Skrevet og fortalt af Maja Plesner


NR. 2 | MAJ 2023

Lån fra autisme-pædagogikken gavner alle

Vestre Skole i Silkeborg har fokus på, hvordan de pædagogisk kan indrette klasselokalet til at rumme flere elever. Derfor skal alle lærere igennem et kompetenceudviklingsforløb, som de kalder Brede Børnefællesskaber. Hør skoleleder Kristian Dissing og pædagogisk leder Stephan Stengård fortælle historien.

Andet afsnit i serien ”Fra mistrivsel til trivsel”.

Tilrettelagt af Marie Begtrup


NR. 2 | MAJ 2023

En skole der passer til eleverne

Velfærdsforsøget har skabt grobund for, at vi kunne skabe en skole, der passer til vores elever og ikke omvendt. Sådan siger Mette Arnth Vadsager. Hør hendes erfaringer fra en frisat skole. Hun er skoleleder på Kildebjergskolen i Holbæk Kommune.

Tilrettelagt af Marie Begtrup


NR. 1 | MAR 2023

Elever skal lære at mestre livet

I otte uger har 7. klasserne på Søborg Skole afprøvet mestringsforløbet Basal, som Komiteen for sundhedsoplysning står bag, De har arbejdet med at øge trivslen ved at styrke elevernes tro på deres egne evner og deres evne til at forstå sig selv og andre. Hør faglig leder Anne Melnyk fortælle om forløbet.

Første afsnit i serien ”Fra mistrivsel til trivsel”

Tilrettelagt af Marie Begtrup


TEMA NR. 1 | MAR 2023

Skoler bliver meduddannere

På den nye læreruddannelse vil praktikken indgå som et integreret element i alle og bringe de studerende tættere på praksis.
Om end der er et økonomisk udestående, bliver ordningen spået et stort potentiale, men også kaldt et paradigmeskift, der kræver et nyt mindset, og for skolelederne venter en krævende ledelsesopgave.

Skrevet af Maja Plesner. Bearbejdet og oplæst af Malene Petersen


TEMA NR. 5 | DEC 2022

Teknologi på skemaet

Der er enighed om, at teknologiforståelse bliver en del af elevers hverdag. Spørgsmålet er hvordan. Lige nu bestemmer den enkelte skole. Bymarkskolen i Mariagerfjord deltog i projektet tekforsøget, og har fortsat med at integrere teknologiforståelse i fagene, mens skoleledere, medarbejdere og fagfolk efterlyser en politisk retning.

Skrevet af Maja Plesner. Bearbejdet og oplæst af Malene Petersen


TEMA NR. 4 | OKT 2022

Vurdering af parathed

Elever i folkeskolen skal ikke længere stemples ikke-uddannelsesparat, og flere eksperter anbefaler, at man afskaffer tanken om en vurdering af de unge. En arbejdsgruppe arbejder på en række forslag til en grundlæggende justering af UPV’en. På en skole i Horsens har man indført en dialogbaseret proces med fokus på elevens muligheder.

Skrevet af Mona Samir Sørensen. Bearbejdet og oplæst af Malene Petersen


TEMA NR. 3 | JUN 2022

En bæredygtig retning

Mange skoler er ved at gøre FN-mål til en del af skoledagen. På en skole i Aarhus, er skolelederen optaget af, hvordan bæredygtighedsinitiativerne bliver inddraget i den almindelige undervisning og udvikling på skolen. Eksperter opfordrer til, at skoler, forvaltninger og politikere tænker bæredygtighed ind i folkeskolens dannelsesprojekt.

Skrevet af Maja Plesner. Bearbejdet og oplæst af Malene Petersen


TEMA NR. 2 | APRIL 2022

Mangel på skoleledere

Flere kommuner oplever, at det er svært at finde passende profiler til lederstillinger i folkeskolen. Hvordan gør man skolelederstillingen attraktiv og sikrer, at nye får den nødvendige hjælp. Og hvordan løser man en akut mangel på ledere. Det kan du høre. Og du kan møde en skoleleder, der i ni måneder var leder for to skoler.

Skrevet af Maja Plesner. Bearbejdet og oplæst af Malene Petersen


Kontakt os

Har du en podcast-idé, spørgsmål til Plenum Lyd eller andet, er du velkommen til at kontakte os på skolelederne@skolelederne.org og tlf. 7025 1008

Marie Begtrup skolelederforeningen

Marie Begtrup

Redaktør af Plenum, pressekontakt