SKOLELEDER TIL SILD DANSKE SKOLE

SKOLELEDER SØGES TIL DEN DEJLIGE NYE- OG OMBYGGET SILD DANSKE SKOLE I VESTERLAND

Dansk Skoleforening for Sydslesvig søger en ny skoleleder til Sild Danske Skole med tiltrædelse 01.02.2024.
Nu har du muligheden for at blive vores nye skoleleder og kulturskaber som i et stærkt fællesskab kan fortsætte med at videreudvikle Sild Danske Skole. Skolen er en helt unik perle tæt på naturen og rummer friske børn og dygtige medarbejdere og som lige er blevet moderniseret til et nyt læringsunivers.

Skoleforeningen søger per 1. februar 2024 eller snarest derefter en engageret og struktureret skoleleder med gennemslagskraft og et stort organisationstalent til at videreudvikle Sild Danske Skoles igangværende og kommende indsatser.

Som skoleleder bliver du del af et engageret dansk mindretalsliv, hvor forældre med hjerteblod og vind i håret støtter aktivt op om deres skole, de danske traditioner, de frisiske fester Biikebrennen og Petridag foruden skolens egne fester. Vores nye leder bør med nærhed og nærvær være del af den lokale tradition.

Sild hedder på nordfrisisk Söl` og på tysk Sylt. Øen er Tysklands største ø i Nordsøen. Øen er beliggende mellem Amrum og vadeshavsøen Rømø i DK. Øen har ca. 21.500 indbyggere, hvoraf knap 10.000 bor i hovedbyen Vesterland. Øen er meget turistpræget. På øen er der dejlige naturområder med mange muligheder for outdoor-aktiviteter. Du bor og arbejder der, hvor andre holder ferie.

Sild Danske Skole er øens danske grund- og fællesskole og har elever op til 8. klasse. Pt. er der 87 elever, og der er i alt 15 ansatte, hvoraf der er 10 lærere. Skolen er kendt for sine glade og aktive børn, kreative projekter og musik- og teaterforestillinger.

Vi ønsker os en synlig skoleleder, der med viden og erfaring er god til at kommunikere med elever, ansatte og forældre samt brænder for at drive og videreudvikle en god skole.

Du kommer til at indgå i et stærkt arbejdsfællesskab med et godt samarbejdsklima på tværs af alle medarbejdergrupper og med et tæt skole-hjem-samarbejde.

Her kan du være med til at udvikle nye visioner og fremme handlingsplaner for stedet samt styrke mindretallets ansigt også ud over øens grænser.

Din lederopgave bliver blandt andet at arbejde målrettet med fælles værdier, kultur og en pædagogik som tager sit udgangspunkt i Skoleforeningens vedtægter, indsatsområder og den overordnede målsætning for arbejdet med læreplaner med fokus på elevernes trivsel og udbytte af undervisningen. Som mindretalsinstitution er skolen også altid et kulturcenter, der samler aktiviteter omkring kultur og vores danske fællesskab. Vi ser gerne, at vores kommende leder også trives i dette lille mindretals-samfund.

Som ny leder vil du indgå i tæt og spændende netværksledelse sammen med de 7 øvrige skoler i fællesskoledistriktet, med dagtilbuddet og Børne og Ungdomshuset på øen.

Til opgaven er der tilknyttet undervisningsforpligtelse. Linjefag i engelsk vil være en fordel.

Kan du genkende dig selv i følgende:

 • er anerkendende, dialogsøgende, fleksibel og robust,
 • praktiserer ledelse tæt på medarbejderne,
 • er autentisk, reflekterende samt har en konstruktiv tilgang til udfordringer,
 • har relevant erfaring og uddannelse,
 • kan understøtte skolens daglige arbejde, udvikling samt skolens nye hjemmeside,
 • har lyst og kompetence til at stå for fagfordeling og skemalægning,
 • har administrative og økonomiske kompetencer,
 • nærværende personaleleder

Vi forventer af dig:

 • Du er synlig, tydelig og nærværende over for børn, forældre og medarbejdere
 • Du er nysgerrig på elevers læring og ser berigelsen i som pædagogisk leder også at have undervisningstimer
 • Du skal have vilje og evne til at lede opgaven omkring elevernes læring og trivsel
 • Du ser elever, medarbejdere og forældre som samarbejdspartnere
 • Du ser muligheder frem for begrænsninger
 • Du er rummelig, lyttende og vægter dialog højt også ved kritiske emner
 • Du er god til at skabe overblik i skolens hverdag
 • Du har et godt humør
 • Er team-player, visionær, fleksibel og formår at træffe klare og retfærdige beslutninger
 • Du er optaget af personaleledelse og at få det bedste frem i medarbejderne gennem en understøttende samt anerkendende ledelsesstil
 • Du er imødekommende og har lyst til at påtage dig ledelsesansvar
 • Du ser glæden ved den administrative side af arbejdet
 • Du kan uddeligere opgaver under ansvar til elever, medarbejdere og forældre
 • Du kan fastholde, implementere og forankre nye tiltag

Vi tilbyder dig:

 • en professionel samarbejdskultur med fokus på faglighed og udvikling
 • et engageret, professionelt og kompetent personale
 • et trygt og inspirerende læringsmiljø
 • en engageret forældregruppe,
 • et aktivt lokalsamfund som bakker skolen op

Vi ønsker os en leder med ledelseserfaring, gerne med en ledelsesuddannelse eller lysten til at tage en, og som i samarbejde med alle aktivt vil medvirke i videreudviklingen af skolens professionelle læringsfællesskab.

Se også nærmere på foreningens hjemmeside www.skoleforeningen.org og få et mangfoldigt indblik i en spændende pædagogisk hverdag i vores mindretalsinstitutioner.

Du kan få nærmere oplysninger ved at kontakte skolechef Søren Neess Priisholm på tlf.: +49 (0) 461 5047 113 eller på mail: Soeren.Priisholm@skoleforeningen.org.

Løn og ansættelse efter gældende overenskomster ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Skolelederen har det pædagogiske-, ledelses-, personalemæssige samt administrative ansvar iht. de regler og retningslinjer, der gælder ved Skoleforeningen.

Ansøgning med relevante bilag (bl.a. kopier af eksamensbeviser på læreruddannelsen og udtalelser) sendes elektronisk til job@skoleforeningen.org

Ansøgningsfrist er torsdag den 07.12.2023

Samtaler er planlagt til uge 51

Stillingen skal besættes per 1. februar 2024 eller snarest derefter

Vi glæder os til at høre fra dig!

Ansøg om jobbet