Skoleleder til Højboskolen i Hørning

Højboskolen er det nordvestlige Hørnings foretrukne og veldrevne folkeskole med en lang historie og en meget tydelig kultur, som man er stolt af. Både ledere, elever og lærere taler således om Højbo-ånden, hvor nøgleordene er fællesskab, mangfoldighed, traditioner og rummelighed, men også kreativitet, kunst og teater. 

Højboskolens mangeårige afholdte leder har fået nyt job i Aarhus, og skolen og Skanderborg Kommune søger derfor en ny leder til at videreføre Højbo-ånden og til at lede skolens knap 70 medarbejdere. Skolen har netop færdiggjort et større renoveringsarbejde, så det er topmoderne og gennemtænkte fysiske rammer, der møder den nye skoleleder.

På Højboskolen har man et klart mindset om, at man går langt for at sikre, at alle elever uanset baggrund føler, at de er en del af fællesskabet på skolen. Gennem pædagogisk nysgerrighed, klare strategiske mål for kompetenceudvikling og en klar strategi om fastholdelse af tryghedsskabende traditioner er man som personalegruppe gennem mange år lykkes med at skabe rammerne for et godt børneliv, og man visiterer således meget få elever videre til specialtilbud.

Højboskolen går lige nu ind i en ny fase: Skolens personale er i gang med at eksperimentere med, hvordan man bedst muligt udnytter de flotte nyrenoverede faciliteter. Det bliver således én af den nye skoleleders opgaver at lede og inspirere i denne pædagogiske udviklingsproces og i udviklingen af det nye køkken. Samtidig skal hun/han sætte sig i spidsen for, at det næste fysiske udviklingsprojekt vedrørende skolens udearealer kommer i gang. En anden spændende opgave for den nye skoleleder er videreudviklingen af de mange samarbejdsfladerne ud af huset og at øge kendskabet til skolens værdier via tydelig kommunikation i lokalmiljøet, så Højboskolen også i fremtiden naturligt fremstår som områdets foretrukne skolevalg.

Du er som kandidat sikkert læreruddannet eller har en lignende faglig uddannelse. Du har opøvet en vis ledelseserfaring – i en pædagogisk kontekst, og så har du – eller er i gang med – en lederuddannelse på diplom- og/eller masterniveau. Som person er du en energisk og empatisk relationsleder, der naturligt skaber tillid og frihed under ansvar. Du er synlig og har en naturlig god føling med elever, med­arbejdere og forældre. Du er handlekraftig og tydelig, men også uformel, humoristisk og nærværende. Du evner præcis og professionel kommunikation og er udviklingsorienteret og nysgerrig, men også struktureret i forhold til at sikre, at udviklingsprojekter oversættes, så de passer til Højbo-ånden og skolens øvrige pædagogiske visioner.

Læs mere om den spændende stilling her.

Spørgsmål kan rettes konfidentielt til
Chefkonsulent Mercuri Urval, Carsten Gløvermose Nielsen, telefon 30 25 98 01 eller mail: carsten.glovermose.nielsen@mercuriurval.com

Du kan også kontakte Chef for skoler og PPR, Skanderborg Kommune, Peter Bech Milsgaard på telefon 24 99 91 46 eller mail peter.bech.milsgaard@skanderborg.dk

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV via linket i opslaget.

Ansøgningsfrist
5. marts 2024 kl. 23.59.
Samtaler planlægges afholdt hhv. 13. og 21. marts 2024. Der vil være testforløb mellem de to samtaler – herunder testinterview hos Mercuri Urval den 18. eller 19. marts 2024.

Tiltrædelse vil være 1. maj 2024.

I Skanderborg Kommune ser du flere barnevogne, træer og søer end andre steder i landet. Her er udsigt. Ikke kun til Danmarks smukkeste natur, men også til aktive lokalsamfund, vækstvirksomheder og et foreningsliv i særklasse. Som arbejdsplads er Skanderborg Kommune kendt for flad struktur og højt til akustikloftet. Velkommen til naturligt overskud.

Ansøg om jobbet