Kontraktholder til Knudsøordningen

Knudsøskolen i Ry, som har såvel skole som daginstitution, bliver til Knudsøordningen og udvider snart, så ordningen er på 2 matrikler; nord for Knudsø og ved Ry Hallen. Er du den visionære, samlende og entreprenante leder, der kan bringe elever, personale og forældre godt igennem disse forandringer?

Elever, medarbejdere og forældre på Knudsøordningen er stolte af deres kultur, hvor man lægger vægt på at være det mindre og nærværende skole- og dagtilbud, og hvor musik og sang og den omkringliggende natur i dagligdagen er en vigtig del af skolens pædagogiske grundlag.

Ry er et vækst- og tilflytningsområde, hvorfor der er truffet politisk beslutning om at bygge nye faciliteter for skole og dagtilbud ved Ry Hallen. Byggeriet påbegyndes i efteråret 2024 og forventes at stå færdigt i 2026. Den matrikel og Knudsøskolen får fælles ledelse. Den kommende kontraktholder skal således i en overgang varetage ledelse af den nuværende matrikel, samtidig med at man indgår i processen ift. de nye bygninger til skole og dagtilbud ved Ry Hallen. Fra sommeren 2026 overgår man til at være leder for 2 matrikler med fælles ledelse. Pt. er der ansat en viceskoleleder og en daglig leder for daginstitutionen, men det forventes, at ledelsen udvides i forbindelse med ovenstående.

Den politiske beslutning om nye bygninger til skole og daginstitution har været undervejs i et stykke tid og har affødt en vis usikkerhed blandt personalet, men også blandt forældrene. Det bliver i de første par år én af den nye skoleleders vigtigste opgaver at balancere sin tid til byggeprocessen, samtidig med at der skal være fokus på arbejdsmiljø, medarbejdertrivsel og professionel kommunikation til omverdenen om byggeproces, elevfordeling, ansættelse af nye medarbejdere etc. Fra sommeren 2026 forventes kontraktholderen at bringe alt det bedste fra Knudsø-kulturen til den nye skole, samtidig med at der i samarbejde med personalet skal opbygges en anderledes profil for matriklen ved Ry Hallen. Der er således tale om en spændende visionsproces, hvor man i samarbejde skal have defineret et fælles vi og to matrikelprofiler.

Skanderborg Kommune søger derfor en kontraktholder, der både kan se sig selv i opgaven med at bygge noget nyt op, arbejde med kultur, det fælles vi og profilering af de to matrikler – og fra 2026 være leder af to matrikler med både skole og daginstitution. Der er således tale om en lederstilling, hvor du skal lede på mange arenaer: ikke bare skal du lede dine medarbejdere godt igennem processen, men der vil også være høje forventninger til dig i forhold til at lede ud mod omverdenen og samarbejde med de øvrige institutioner i byen og forvaltningen i Skanderborg.

Du er sikkert lærer- eller pædagoguddannet, du har opøvet en vis ledelseserfaring i en pædagogisk kontekst, og måske har du endda erfaring med ledelse af ledere. Og så er du enten i gang med eller har færdiggjort en formel lederuddannelse. Som person er du energisk, ambitiøs, og skaber tillid og decentralt ejerskab, som kan forene og motivere. Du er en præcis og professionel kommunikator i skrift og tale, og så opleves du som entreprenant og udviklingsorienteret, men også struktureret i forhold til at sikre, at alle skibe i søen kommer i land – især i forbindelse med skolebyggeriet.

Læs mere om den spændende stilling her

Spørgsmål kan rettes konfidentielt til:

Chefkonsulent Mercuri Urval, Carsten Gløvermose Nielsen, telefon 30 25 98 01, mail: carsten.glovermose.nielsen@mercuriurval.com
Du kan også kontakte Chef for skoler og PPR, Skanderborg Kommune, Peter Bech Milsgaard på telefon 24 99 91 46 eller mail peter.bech.milsgaard@skanderborg.dk

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV via linket i opslaget.

Ansøgningsfristen udløber 15. august 2024 kl. 23:59. Samtaler planlægges afholdt hhv. 21. og 27. august. Der vil være testforløb mellem de to samtaler – herunder testinterview hos Mercuri Urval den 23. august 2024. Tiltrædelse vil være 1. oktober 2024.

I Skanderborg Kommune ser du flere barnevogne, træer og søer end andre steder i landet. Her er udsigt. Ikke kun til Danmarks smukkeste natur, men også til aktive lokalsamfund, vækstvirksomheder og et foreningsliv i særklasse. Som arbejdsplads er Skanderborg Kommune kendt for flad struktur og højt til akustikloftet. Velkommen til naturligt overskud.

Ansøg om jobbet