Genopslag – Skoleleder til Mølleskolen i Ry

Ry er en by med vækst, og Mølleskolen er den store skole på egnen med stigende elevtal.

Skolen er kendt for spændende udviklingsprojekter, og de seneste år har man hentet en del projektmidler hjem til bl.a.  etableringen af FabLab, Makerspace, Madskole og læringsrummet Almas Intelligente Have.  Skanderborg Kommune søger nu en ny skoleleder til skolen, der på sin egen måde kan videreføre den udviklingsorienterede kultur og bringe skolen sikkert igennem de forandringer, der kommer til at pågå de kommende år med bygningen af en ny skole i byen med heraf følgende strukturelle ændringer.

Elever, medarbejdere og forældre på Mølleskolen er stolte af deres skole. Gennem målrettede indsatser er skolen blevet kendt for en høj elev- og medarbejdertrivsel, og nationalt har skolen markeret sig som et sted, hvor man har haft mod til at tænke nye pædagogiske tanker, der udnytter de ministerielle rammer for folkeskoledrift, og sætte konkrete handlinger bag tankerne om, hvordan man underviser og danner børn og unge i relation til det 21. århundredes kompetencer. Skolen har stærke værdier om at være en projekt- og udviklingsskole, og man bruger mange kræfter på at samle midler og skabe partnerskaber, så man kan lykkes med projekterne.

Ry er et tilflytningsområde, og Mølleskolens elevtal har de seneste år været stærkt stigende, hvorfor der er truffet politisk beslutning om at bygge en ny skole og daginstitution ved Ry Hallen. Når den nye skole står klar i 2026, vil der i samarbejde med børn, forældre og den nye skole blive udlignet i elevtallet for de yngste elever, hvorefter Mølleskolen over åre vil få en klar overvægt af udskolingselever.

Skanderborg Kommune søger nu en ny skoleleder, der med sin egen stil og på sin egen facon kan videreføre, implementere og drifte alle de spændende søsatte projekter, men som samtidig evner at lede skolen godt igennem de forandringer, der pågår if. med skolebyggeriet, overflytning af elever og medarbejdere og etablering af nye samarbejdsflader med den nye skoleledelse på den nye skole. Mølleskolens nye skoleleder skal således favne og lykkes i mange forskellige arenaer både som lokal udviklingsorienteret skoleleder, der fortsat skal sætte Mølleskolen på landkortet, og som dygtig ledelseskollega for de øvrige skoleledere i området, så kvaliteten i det samlede folkeskoletilbud for egnens børn og unge og hensigtsmæssige overgange sikres. Rammerne på skolen og i Skanderborg Kommune er bredde, så der er i høj grad plads til, at den nye skoleleder kan sætte sit eget præg på en i forvejen veldrevet skole og være Mølleskolens skoleleder på sin måde.

Du er som kandidat sikkert læreruddannet eller har en lignende faglig uddannelse, du har opøvet en solid ledelseserfaring – og gerne erfaring med ledelse af ledere – i en pædagogisk kontekst, og så har du har – eller er i gang med – en lederuddannelse på diplom- og/eller masterniveau. Som person er du en energisk, ambitiøs, strategisk og empatisk relationsleder med god intuition og et vist gehør. Du er entreprenant og udviklingsorienteret, men også struktureret i forhold til sikre, at alle skibe i søen kommer i land. Og så udviser du et betydeligt ledelsesmod, der betyder, at du fremstår tydelig, præcis og professionel i din kommunikation både internt og eksternt.

Læs mere om den spændende stilling her.

Spørgsmål kan rettes konfidentielt til
Chefkonsulent Mercuri Urval, Carsten Gløvermose Nielsen, telefon 30 25 98 01, mail: carsten.glovermose.nielsen@mercuriurval.com

Du kan også kontakte Chef for skoler, specialtilbud og PPR, Skanderborg Kommune, Peter Bech Milsgaard på telefon 24 99 91 46 eller mail peter.bech.milsgaard@skanderborg.dk

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV via linket i opslaget.

Ansøgningsfrist
3. december 2023 kl. 23.59.
Samtaler planlægges afholdt hhv. 11. og 18. december.
Der vil være testforløb mellem de to samtaler – herunder testinterview hos Mercuri Urval den 13. eller 14. december 2023.

Tiltrædelse vil være 1. februar 2024.

I Skanderborg Kommune ser du flere barnevogne, træer og søer end andre steder i landet. Her er udsigt. Ikke kun til Danmarks smukkeste natur, men også til aktive lokalsamfund, vækstvirksomheder og et foreningsliv i særklasse. Som arbejdsplads er Skanderborg Kommune kendt for flad struktur og højt til akustikloftet. Velkommen til naturligt overskud.

Ansøg om jobbet