Bernadotteskolen søger en indskolingsleder pr. d. 1. maj 2024 eller snarest derefter

Genopslag

Bernadotteskolen søger en indskolingsleder pr. d. 1. maj 2024 eller snarest derefter

 Om skolen

Formålet med Bernadotteskolen er at drive en international enhedsskole, der tilsigter at danne vores elever til fordomsfri, produktive og selvstændigt tænkende mennesker.

Skolen har sit afsæt i reformpædagogikken og lægger fortsat vægt på praktisk-produktive værkstedsfag med frit skabende arbejde samt inddragelse af håndens arbejde i den almene undervisning. Vi arbejder jævnligt med emne- og projektorienteret undervisning, teater og musical, tager på lejrskoler hvert andet år og søger generelt at tilrettelægge et skolemiljø og undervisningsstof, der tilsigter samarbejde, medmenneskelighed, demokratisk indstilling og mellemfolkelig forståelse. Skolen er karakteriseret ved generel høj trivsel og en anerkendende tilgang samt mødet med det enkelte barn inden for fællesskabets rammer.

Vi har en mangfoldig bygningsmasse og patinerede fysiske rammer, som understøtter den forskellighed, der også er i elev- som i medarbejdergruppen. Skolen består af syv huse med ca. 600 elever, heraf 100 i vores internationale afdeling og 30 elever i 10. klasse. Vi er ca. 100 ansatte.

Med et stigende antal ledelsesopgaver er det nødvendigt at justere skolens organisation, hvorfor vi opretter en ny stilling som indskolingsleder til og med 3. klasse.

Stillingen

Vi søger en undervisningserfaren indskolingsleder, der med sin faglighed og relationelle kompetencer kan møde børn og voksne i tråd med skolens værdier.

Ledelsesopgaverne består bl.a. i sparring, motivation og udvikling for primært nye lærere og efter behov omkring børn, undervisning og forældresamarbejde ved deltagelse i klassekonferencer, samarbejdsgruppemøder, pædagogiske dage og forældremøder. Du vil få ansvaret for at holde MUS for lærerne i indskolingen og i samarbejde med skolens SFO-leder vil du ydermere få ansvaret for TUS (teamudviklingssamtaler for lærer og pædagog i den enkelte klasse) samt planlægge og afholde et årligt PÆLÆ-møde (1/2 pædagogisk dag for Pædagoger og Lærere i indskoling og på mellemtrin).

For at være nær kerneopgaven har vi på Bernadotteskolen tradition for at mindst en af lederne også underviser. Derfor vil der i indskolingen være ca. 12-15 undervisningslektioner + forberedelse foruden ledelsesopgaven som afdelingsleder. Det betyder, at du skal have undervisningserfaring med aldersgruppen.

Vi tilbyder

Bernadotteskolen kan tilbyde en arbejdsplads, hvor engagementet og kreativiteten er stor og vægtes højt.

Skolen er karakteriseret af et godt og triveligt arbejdsmiljø. Vi værdsætter et godt og tæt samarbejde mellem alle på skolen, og du vil få mulighed for at deltage i et inspirerende, uhøjtideligt og arbejdsomt skolemiljø.

Den videre proces

Har du spørgsmålet til stillingen, kan du henvende dig til skoleleder Marina Kaiser: 69898131 eller viceskoleleder Therese Høybye Søndersted: 69898130.

Ansøgning med relevant dokumentation, meget gerne i pdf-format, stiles til forretningsfører Kurt G. Jensen på adm@bernadotte.dk senest søndag d. 3. marts 2024, mærket Indskolingsleder.

Vi udvælger ansøgere d. 5. marts, afholder de første ansættelsessamtaler d. 11. marts fra kl. 13 og anden runde d. 18. marts fra kl. 14. Vi ønsker stillingen besat pr. d. 1. maj 2024, men venter også gerne på den rette kandidat.

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved Frie Grundskoler (indgået mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation).

Du kan finde yderligere information om skolen på hjemmesiden www.bernadotteskolen.dk

Ansøg om jobbet